Skip to main content

Hvor må jeg grille?

Sommeren står for døren og for mange er det lig med aftener på altanen eller i gården. Reglerne for om og hvor, man må grille, afhænger både af ejendommens indretning, brandregler og hvad der står i husordenen. Så man skal huske at se sig for, inden man tænder op.

Mange lejere, som har altan, ønsker naturligt nok at bruge en grill på altanen om sommeren. Inden man gør det, er der dog flere ting, man skal læse op på.

Husordenen

Mange husordener tager direkte stilling til brug af grill, herunder om man eksempelvis kun må bruge gasgrill. I så fald er det husordenen der gælder. Hvis lejerne i den pågældende ejendom har stiftet en beboerrepræsentation, har de dog selv mulighed for at ændre husordenen, så længe udlejer ikke har en god grund imod det. Hvis man ønsker at ændre jeres husorden, kan man kontakte sin lokale afdeling af LLO, som kan rådgive i, hvordan man bærer sig ad. Brug af grill må dog aldrig - uanset grill typen - være til gene for naboerne.

Tag en snak!

Uanset om der direkte står i husordenen, at man gerne må grille, kan det stride mod brandreglerne for ejendommen. Hvis det er tilfældet, må man ikke grille uanset hvad husordenen siger. Det kan derfor være en god ide at undersøge brandreglerne, hvis man er i tvivl. Brandreglerne kan være forskellige, afhængigt af hvor man bor og hvilke materialer bygningen er lavet af.

Hvis husordenen slet ikke tager stilling, falder man lejeretligt tilbage på, at det ikke må være til gene for naboerne. Hvis man bor et sted, hvor husordenen ikke tager stilling til spørgsmålet, kan det være en god ide at tage en snak om det på det årlige beboermøde og eventuelt vedtage en ny husorden, som tager stilling til det. Hvis jeres ejendom ikke egner sig til grill på altanen – eller der ikke er nogen altan – kan et alternativ være at bruge en fælles gård. I ejendomme med beboerrepræsentation ser vi ofte, at lejerne indkøber fælles grill og sætter retningslinjerne for, hvordan de skal bruges. Det kunne for eksempel være i ejendommens husorden.

Forlad ikke grillen!

Da der er tale om fællesarealer, er det naturligvis vigtigt, at de almindelige sikkerhedsforanstaltninger foretages og at man for eksempel ikke forlader grillen, før den er helt slukket og holder brandslukningsmuligheder tæt på.

Lejerne har altså stor indflydelse - inden for lovens rammer - på hvor og hvordan man må grille. Lejernes LO opfordrer til, at lejerne bliver enige om retningslinjerne, så alle kan få glæde af både altan og fællesarealer.

 

Tjek reglerne før du tænder op

Her er Beredskabsstyrelsens gode råd til grill:

Grill med sikker afstand: Din grill (gas-, kul-, eller engangsgrill) skal placeres udendørs og i passende afstand fra brandbart materiale, som f.eks. stråtag, legehus, lyng o.lign. Det er dog tilladt at grille på åbne altaner, men beboerforeninger kan forbyde det. Tjek derfor ordensregler og vedtægter i din beboerforening, før du tænder grillen.

Grill aldrig i lukkede rum: Grillen må ikke tændes i lukkede rum, da grillen udvikler farlig kulilte. Altaner, udestuer og andre overdækkede rum skal mindst have èn åben langside til det fri, før det er tilladt at grille dér.

Grill med omtanke: Vis hensyn til naboer eller andre i din nærhed, der kan blive generet af røgen. Og hav vand klar til slukning, hvis uheldet skulle være ude.

Kilde: beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top