Skip to main content

Hvordan det alligevel lykkedes at skaffe pengene til indskud

Det er vist ingen hemmelighed, at det kan være mere end svært at få tiltusket sig en lejebolig som er til at betale på en almindelig, gennemsnitlig lønindkomst – i hvert fald i de større byer. Det er lidt af en jungle at navigere rundt i, og udbyderne af lejeboliger er mange - både i form af mindre, private udlejere, almene boligselskaber og ikke mindst de store, private boligselskaber og administrationsselskaber. Mange steder skal man have stået på venteliste, før man kan blive tilbudt en bolig, mens andre steder løbende udbyder ledige lejeboliger til alle interesserede efter ”først til mølle”-princippet.

3 måneders leje + depositum

Og er du så heldig at blive tilbudt en lejebolig, er det ikke engang sikkert, at dine bekymringer stopper her – for der skal som oftest også erlægges et indskud af en betragtelig størrelse i form af 3 måneders forudbetalt leje og 3 måneders depositum. Ved en månedlig husleje på f.eks. 8.000 kr., som ikke er et usædvanligt lejeniveau for en 2-værelses lejebolig i Hovedstadsområdet, er det altså 48.000 kr., der skal betales ved kasse 1 inden indflytning. Måske har du ikke nået selv at spare de penge op, og hvad gør du så?

Jeg har for nylig hjulpet et nærtstående familiemedlem med det praktiske i forbindelse med jagten på et nyt hjem, og jeg vil her beskrive nogle af de udfordringer, vi stødte på undervejs - vel at mærke efter, at  det faktisk var lykkedes os at finde en egnet, betalelig lejebolig. (Selve forløbet omkring at finde boligen er nok til en hel artikel i sig selv, og måske kommer den på et senere tidspunkt – måske kan andre drage nytte af vores erfaringer?)

Banken er et nærliggende sted at starte, hvis du ønsker at låne penge, som her til et indskud til en lejebolig. Men når og hvis et lån i banken ikke er en selvfølge, hvad gør du så?

Kommunen: Desværre...

Her kan du i stedet, som vi gjorde, henvende dig hos den kommune, du bor i – eller flytter til, hvis din flytning medfører, at du flytter til en ny kommune. Du kan da søge kommunen om et lån til betaling af indskud, men igen er der flere regler og undtagelser, og et tilsagn er langt fra en selvfølge. Først kigger kommunen på, om udlejer af den pågældende lejebolig er en privat udlejer eller et større selskab. Er det en mindre, privat udlejer, gives der typisk afslag, da man ikke ønsker indirekte at støtte boligspekulanter som f.eks. salig Låsby-Svendsen (kan Google’s) og andre af hans kaliber.

I vores tilfælde fik vi den melding, at udlejer var godkendt, hvorefter der blev sendt en ansøgning afsted på lån til indskud. Der gik ikke mere end et par dage, så kom der afslag retur, da den ejendom, hvori lejligheden ligger, er taget i brug før den 1. april 1964, hvorfor der jf. § 54 i ”Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte” ikke kan ydes støtte til betaling af beboerindskud vedr. lejemål i denne ejendom. Du skal ikke være ked af det, hvis du aldrig har hørt om den bekendtgørelse – det havde jeg heller ikke før for et par måneder siden, og jeg er trods alt 41 år gammel og ved ét og andet. Bekendtgørelsen kan i øvrigt læses i sin helhed her, hvis det måtte have interesse: https://www. retsinformation.dk/eli/lta/2019/48

..men søg om enkeltydelse

I stedet blev vi af kommunen venligt informeret om, at vi kunne kontakte ”Enheden for Sociale Ydelser” og søge om en enkeltydelse til betaling af indskuddet, og vi var fortrøstningsfulde – løbet var ikke kørt endnu. Jf. § 85 i ”Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik” kan en kommune nemlig yde hjælp til flytning, hvis ansøgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften.

Efterhånden var tiden dog ved at være knap i forhold til fristen for at indbetale indskuddet til udlejer, og da dette samtidig foregik midt i sommerferien, hvor man mange steder kører med nedsat bemanding og længere sagsbehandlingstider, blev vi enige om, at jeg i første omgang ville lægge pengene ud for indskuddet via en kreditfacilitet i min egen bank. Vi var bange for at sinke processen og ønskede ikke at risikere, at vi missede betalingsfristen og dermed lejligheden.

Endnu et afslag

Efterfølgende fik vi ved fælles hjælp sendt en ansøgning om enkeltydelse til betaling af indskud af sted, men efter en lille uges tid modtog mit familiemedlem endnu en nedslående besked. Det var endnu et afslag, denne gang begrundet i, at pågældende selv havde lagt pengene ud og dermed påtaget sig forpligtelsen, før ansøgningen om enkeltydelsen blev sendt af sted. Vi skulle angiveligt have ansøgt, inden jeg lagde pengene ud – uagtet, at den løsning var midlertidig, og at jeg jo selv skal betale de penge tilbage til min bank på et tidspunkt. Beskeden var samtidig, at i en sag som denne ”kunne man jo bare kontakte udlejer og bede dem om lige at vente et par dage mere med at få deres penge, og det forstod de fleste boligselskaber godt, når de hørte, at man havde en ansøgning i gang hos kommunen”.

Her vil jeg vove den påstand, at det ikke nødvendigvis forholder sig sådan alle steder. Der er ingen problemer med at få afsat en lejebolig med en rimelig husleje, og kan en potentiel lejer ikke overholde lejekontrakten og betale indskuddet rettidigt, står det jo udlejer frit for at rykke videre til den næste lejer i rækken. Jeg har været til flere åbne fremvisninger på ledige lejeboliger, hvor vi har været op til 50 fremmødte, så der er nok at tage af.

Ikke nødvendigvis henstand

I forbindelse med denne artikel har jeg været i dialog med flere af de større, private boligselskaber, som alle bekræfter enslydende, at indskuddet altså skal være betalt før indflytning – og at de ikke nødvendigvis giver henstand. En tom lejebolig genererer jo ingen lejeindtægt. Det er muligt, at det forholder sig anderledes hos de almene boligselskaber – det har jeg ikke undersøgt. Uanset hvad, så mener jeg dog ikke, at kommunens tilbagemelding og ageren er tidssvarende i forhold til, hvordan boligmarkedet er i dag, hvor hurtigt man skal reagere som potentiel lejer, hvor hård konkurrencen er, og hvor korte deadlines, man er oppe imod. Man kan jo netop ikke søge, før man har et konkret tilbud og en lejekontrakt, og i vores tilfælde gik der f.eks. kun 12 dage fra boligtilbuddet kom, og til indskuddet skulle være betalt. Som sagt vel at mærke midt i sommerferien, hvor der var 1 uges ventetid på et møde med kommunen.

Det endte godt – her er nogle råd

Vi sendte en klage af sted til kommunen over førnævnte afslag og det for os urimelige i, at der bare er lukket for hjælp, hvis man selv som os har prøvet at fremme processen, når tiden er knap. Der skete så dét helt fantastiske, at de vendte tilbage med besked om, at de gerne ville se på sagen igen, hvis vi blot sørgede for at forskellig dokumentation. En dårlig oplevelse med det kommunale system blev alligevel vendt til noget godt, og denne gang var kommunikationen holdt på et letforståeligt, jordnært niveau.

Konklusionen herfra må være, at det godt kan svare sig at bruge lidt tid på at orientere dig på forkant om dine muligheder for lån til betaling af indskud, hvis du ikke selv kan nå at spare pengene op. Er det banken, du vil gå med, så start eventuelt de indledende øvelser og få en tilkendegivelse af, om de vil hjælpe eller ej, i god tid. Har banken sagt nej, og/eller vil du hellere hænge din hat på at søge hjælp hos det offentlige, så brug eventuelt lidt tid på at orientere dig om mulighederne, så du ikke pludselig er presset på tid.

Om forfatteren

Se artikler af Henriette Grage

Henriette Grage er medlemsrådgiver i LLO Hovedstaden og akademiuddannet i finansiel rådgivning.

Back to top