Skip to main content

Ingen forstod et kuk...

Det danske sprog kan være en svær størrelse – både at læse og at formulere. Især når det skal nedfældes på skrift. Det samme gælder åbenbart det engelske sprog. I hvert fald gik det helt galt for en High Court i Indien (svarer til landsretten) for nylig i en sag om udsættelse af en lejer.

Sagen var havnet i den indiske High Court – givetvis efter at være blevet behandlet ved flere lavere instanser. Herfra gik den videre til Højesteret. Her sidder det indiske retssystems skarpeste hjerner, men de var simpelthen ikke i stand til at forstå, hvad det var, landsretten skrev. Højesteret sendte den derfor tilbage til landsretten.

Smil og hovedrysten

Nu får lejeren sin sag prøvet endnu engang i landsretten, alene fordi kendelsen var skrevet i så knudret et sprog, at det ikke gav nogen mening for Højesteret eller for lejeren for den sags skyld.

Sagen er omtalt på hjemmesiden Bar and Bench (advokat og dommer) d. 19. april 2017 og fremkalder både smil og hovedrysten i juristkredse.

I Danmark – og LLO - kender man også problemet.

”Vi hører tit fra folk, som har svært ved at læse og forstå de afgørelser og domme de får, hvorefter vi ”oversætter” dem for folk”, siger chefjurist Jakob Møldrup-Lakjer i Lejernes LO Hovedstaden.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top