Skip to main content

Ingen pardon med malerregning

LLO i Region Midt mener, at de nye regler om istandsættelse er begyndt at skride i dagligdagen. Derfor er en sag fra Holstebro-Struer vigtig.

Den gik ikke, og der var ingen pardon for udlejerne i firmaet T&L Ejendomme ApS i Holstebro, da de forsøgte at sno sig udenom loven og tørre en uspecificeret malerregning af på deres lejere.

Lejerne havde kun lejet lejligheden i 1 1/2 år. Den ligger i Helgolandsgade 29B, st. Da parret flyttede sidste sommer, fik de en flytteopgørelse, der lød på ”maling af lejlighed: 13.700 kr.” Pengene var så fratrukket det indbetalte depositum ved indflytningen på 20.400 kr.

Hjælp i LLO

Men lejerne fik hjælp i LLO Holstebro, der gjorde indsigelse og henviste til lovændringen fra 1.juli 2015, hvorefter lejere ved fraflytning ikke længere skal aflevere det lejede i nymalet stand (som nyistandsat), men alene vedligeholdt.

Udlejerne havde intet sted i fraflytningsrapporten anført nogen som helst form for misrøgt fra parrets side. Udlejerne havde tvært imod i rapporten betegnet lofter, vægge m.v. som værende i ”god stand”. Ikke desto mindre anførtes det, at de skulle ”males for lejers regning”.

Det fælleskommunale Huslejenævn for Holstebro og Struer Kommune pålagde i juni 2020 udlejerne at tilbagebetale de 13.700 kr. for den uspecificerede malerarbejde. Før afgørelsen var udlejerfirmaet indbudt sammen med lejerne, men mødte ikke op Udlejerne har heller ikke fremsendt bemærkninger om klagen til Huslejenævnet.

Reglerne begyndt at skride

I LLO hilser man afgørelsen med glæde. Formanden for Lejernes LO i Holstebro, Ole Schunck, fremhæver, at ALLE pengene blev betalt tilbage. Regionsformand Ole Andersen, Silkeborg, siger, at afgørelsen er vigtig, fordi ”vi ser, at de nye regler (om istandsættelse ved fraflytning) er begyndt at skride i dagligdagen”. Og landsformand Helene Toxværd tilføjer: ”Det er dejligt at se, at istandsættelsesreglerne bruges efter hensigten i landets huslejenævn”.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top