Skip to main content

Ingen penge retur fra udlejer

Ingen penge retur fra udlejer.

HEJ LLO,

Helt simpelt opsagde jeg mit lejemål i voldsomt god tid med aftale om stop 1. september 2021. Alt ok i den forbindelse, umiddelbart.

Der skulle så være fraflytning noget tid før datoen (det står i lejekontrakten). Jeg skrev d. 16. august om vi ikke snart skulle mødes til overdragelse, så vi mødtes og gik huset igennem, og jeg afleverede nøgler d. 17. august. om eftermiddagen. Alt var vel, og han sagde, han godt kunne se, jeg havde gjort mig umage, så han nok ikke kunne holde på depositummet. Siden har jeg INTET hørt fra manden.

Tænker det er en ”let” sag, men ved ikke hvordan jeg skal agere. Med venlig hilsen Bjarne


SVAR:

Hej og tak for mail.

Eftersom udlejer modtog nøglerne til lejemålet den 17/8 og I holdt (en slags) fraflytningssyn den dag, må vi lægge til grund, at den dag er = aftalt fraflytningstidspunkt.

Udgangspunktet er, at udlejer har to uger fra fraflytning/flyttesyn til at gøre krav gældende mod den fraflyttende lejer (læs: dig). Hvis udlejer kun udlejer et lejemål, kan to-ugers fristen forlænges, men der ikke tilfældet for din kontrakt.

Næste skridt er derfor at indbringe sag for Huslejenævnet og bede dem pålægge udlejer at tilbagebetale dig dit fulde depositum, da udlejer ikke har gjort fraflytningskrav gældende (rettidigt).

Se nærmere om huslejenævnet for Slagelse her: Huslejenævn - indbring sag - Slagelse Kommune. Husk at medsende (vedhæftede) kopi af din lejekontrakt og din tidslinie fra mailen af 6/10 nedenfor.

 

Venlig hilsen Ole Hansen

Medlemsrådgiver

Cand. Jur., LLO Hovedstaden

 

Om forfatteren

Se artikler af Ole Hansen

Jurist, LLO Hovedstaden

Back to top