Skip to main content

IUT - Fælles erklæring fra alle verdens lejere

Fra den 19. til den 21. april mødtes repræsentanter for verdens lejerorganisationer i Lissabon til IUT- International Union of Tenants’ - verdenskonference.

Konferencen afholdes hvert tredje år, og dette var den 22. konference, der blev afholdt siden IUT’s grundlæggelse i 1926. Under dette års konference vedtog International Union of Tenants – IUT – en fælles erklæring.

Marie Linder, der er nuværende formand, blev genvalgt, Rolf Gassmann blev genvalgt og Saskia Bolten valgt som næstformand. Jan Laurier gik på pension efter at have fungeret som næstformand gennem de seneste 12 år.

- Det er med blandede følelser, jeg lukker verdenskonferencen. Der er en enorm styrke i, at repræsentanter fra 22 lejerorganisationer verden over går sammen for at udveksle erfaringer og støtte hinanden. Men det er samtidig ikke muligt at se bort fra den usikre situation, som mange lejere står i. Mange af verdens lejerorganisationer advarer om huslejer, der sluger næsten alle lejernes indtægter, om akut boligmangel, og mange steder med utrygge levevilkår, siger Marie Linder, der også er formand for den svenske lejerforening.

- Nu mærker jeg mere end nogensinde, hvor vigtigt det er, at vi lejere er organiserede. Verdens politikere har alt for længe vendt det blinde øje til boligmanglen og har ikke taget lejernes behov alvorligt. Med vores fælles udtalelse vil vi vise, at verdens lejere står sammen. Lejerorganisationer verden over vil fortsat kæmpe for alles ret til et trygt hjem, siger Marie Linder.

International Tenants Union – 22. verdenskonferenceerklæring, opsummering:

Udfordringer: I lang tid har vi haft de samme udfordringer. De er overraskende ens på globalt plan.

Hurtigt voksende uligheder

 • Finansialisering
 • Gentrificering
 • Stigende leveomkostninger
 • Manglende juridisk beskyttelse
 • Boligen er stadig ikke en grundlæggende menneskeret
 • Økonomiske udfordringer er ikke længere kun relateret til de svageste, men også mellemindkomstgruppen.

Denne udvikling blev yderligere fremskyndet af Ukraine-krigen

Betydningen af ​​gode byggestandarder blev fremhævet af jordskælvet i Tyrkiet og Syrien

IUT’s krav til beslutningstagere globalt

 • Stop for udsættelse af lejere
 • Offentlig støtte energiforbedringer (for at undgå energifattigdom)
 • Indfør huslejestabilisering
 • Undgå at lejere forbedres ud af deres hjem (såkaldte ”renovictions” på engelsk)
 • Inddragelse af lejerne i alle processer og i alle institutioner.

IUT opfordrer til beslutningstagere til globalt at:

 • Sikre ”boligomkostningsneutralitet” i alle lejeboliger (=at lejeforhøjelsen skal modsvares af en tilsvarende energibesparelse fx en lavere varmeregning. -red.).
 • Begrebet energifattigdom bør defineres bedre.
 • Lejerforeninger bør inddrages i lovgivningsprocessen (for at sikre lejernes plads i demokratiet)

IUT er

 • En aktiv organisation
 • En troværdig organisation
 • En troværdig partner

Fordi lejere står sammen!

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top