Skip to main content

Ja! Boligmarkedet er en lukket fest

Flere og flere boliger bliver uopnåelige for almindelige mennesker: 32 procents stigning pr. kvm. på fire år i københavnsområdet.

Igen i år var Lejernes LO synlige og med i debatterne på Folkemødet i Allinge, Bornholm. Dels ved et panel-debatmøde på Den sociale Scene, dels i mand-til-mand-samtaler i Det kriminalpræventive Råds telt og ikke mindst ved debatmøder rundt om i hele byen, hvor boligemner var på dagsordenen.

LLO-holdet bestod af landsformand Helene Toxværd, juridisk chef i LLO Hovedstaden, Jakob Møldrup-Lakjer og HB-medlem Peter Andersen. De benyttede også de tre døgn til at netværke og knytte kontakter på kryds og tværs med politikere, organisationsfolk og menigmand.

32 pct’s stigning på fire år

På Den sociale Scene hed debatemnet: ”Er boligmarkedet en lukket fest? ” Helene Toxværd var her i debat med Palle Adamsen (formand i BL), Curt Liliegreen (direktør i Boligøkonomisk Videnscenter) og Peter Damgaard (adm. direktør i PKA.) Tilhørerne i teltet var ikke i tvivl. Alle minus tre rakte fingeren i vejret som tegn på JA – boligmarkedet er blevet en lukket fest. Hos indlederne var meningerne anderledes delte.

Helene Toxværd var enig med majoriteten af tilhørere og satte mange flere ord på synspunktet. Hun sagde bl.a., at lav-og mellemindkomstgrupperne nu har sværere ved at komme ind på boligmarkedet og som altid er det især mennesker med de laveste indkomster, der har det sværest. LLO-formanden oplyste, at kvadratmeterprisen på udbudsprisen til udlejede ejerlejligheder, andelsboliger og værelser i københavnsområdet gennemsnitligt er steget med 32 pct. fra 2012 til 2016. Hun gav et eksempel på udlejning af en køjeseng til 3.300 kr. pr. måned. ”Flere og flere boliger bliver uopnåelige for almindelige mennesker. De såkaldte paragraf 5.stk 2-moderniseringer, hvor køkken og bad moderniseres ved fraflytning, hvorefter huslejen forhøjes markant, gør det ikke bedre. I dag har mange af pensionskassernes medlemmer ikke selv råd til at bo i en bolig, ejet af deres egen pensionskasse. På Nørrebro f.eks. er 48 pct. af boligerne ejet af folk udenfor København – typisk gennem forældrekøb.”

En række delmarkeder

Palle Adamsen, Boligselskabernes Landsforening, syntes ikke, der var tale om en lukket fest. Han fremhævede den høje boligstandard i Danmark og mente ikke, der var éntydige svar på problemerne. Derimod mente han klart, at der var tale om en lukket fest hvad angår det boligsociale ansvar! Boligmarkedet er en række delmarkeder. Den almene sektor er med til at skabe mobiliteten, og det er langt hen ad vejen lykkedes. Vi har en historisk lang venteliste og lav fraflytning. 300.00 lejere betaler mellem 5.000 og 5.500 kr. pr. måned, 180.000 betaler under 5.000 kr. Vi får besøg af ministre fra hele verden, der vil inspireres. Men vi skal også tænke anderledes. Der bliver flere singler og småt er smart.

En fest med store gevinster

Peter Damgaard, PKA, ville snarere betegne det som flere fester, men ”der er ved at være kø ved indgangen”. Hans egen pensionskasse bygger de kommende 3-5 år 3.000 boliger over hele landet. Han mente, at en ”overkommelig” pris på en ungdomsbolig er 5.000 kr.

Curt Liliegreen købte ikke éntydigt præmissen om, at boligmarkedet er blevet en lukket fest. Han mindede om, at i 1960’erne og 1970’erne var 35 pct. af alle boliger udlejningsboliger. I dag er tallet 14 pct., og vi har en helt anden boligstandard plus at der er opstået skel mellem ejere. Andelsboligen er til dels forsvundet. Der har været en fest, som har gjort det svært at komme ind på boligmarkedet i København og Aarhus, men også skabt store gevinster for nogle. Et nøgleproblem er prisen på jord.

Helene Toxværd: I København har hver person i gennemsnit 47 kvm. bolig - i Jylland det dobbelte. Det er et kæmpeproblem for de unge og lavtlønnede.

København må gribe ind!

Curt Liliegreen spurgte polemisk, om det er en menneskeret, at man skal bo i København. ”Jeg mener: folk har da overlevet i Hvidovre i generationer”! Men vi skal have gang i nybyggeriet. Der bygges for lidt. I København er man nødt til at gøre nogle tiltag, bl.a. forhindre, at flere boliger omdannes til andelsboliger, endvidere indgreb mod forældrekøb og mod AirBnb – ”ellers lukker festen”. Han mente i øvrigt, at man måske kan lære af den hollandske model, hvor de allerbedste lejligheder betaler markedsleje.

Palle Adamsen: Vi skal også udvide antallet af almene boliger. Kommunerne må sætte grundkapital af og i øvrigt bruge planlovens 25-pct.’s regel.

Helene Toxværd sluttede en spændende debat: ”Det er nu, vi skal tage stilling til, om vi vil ha’ boligpolitik som en del af en velfærdspolitik”.

Rådgivningsvirksomheden Smith Innovation var arrangører på Den sociale Scene.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top