Skip to main content

Ja, du betaler for meget i husleje!

KÆRE LLO,

Jeg har et spørgsmål ang. min lejesats. Det er gået op for mig, at jeg måske betaler lidt for meget i husleje ud fra kvadratmeterpris. Men jeg er lidt i tvivl, om det overhovedet giver mening at gå ind i, eftersom jeg har skrevet under på følgende i min kontrakt (det står under særlige vilkår):

”Lejen er ikke fastsat efter reglerne om omkostningsbestemt leje, men aftalt efter reglerne i Brl. paragraf 15a om fri leje og lejeregulering.”

Betyder det, at de frit kan sætte lejen til præcis, hvad der passer dem? Jeg håber, I kan hjælpe mig :)

Vh Caroline

 

KÆRE CAROLINE,

Tak for din mail. Jeg har gennemgået din lejekontrakt. Som du selv gør opmærksom på, så fremgår det af § 11 i din lejekontrakt, at din leje er fastsat efter boligreguleringsloven § 15 a. Jeg mener dog, at din leje er forkert fastsat, da der ikke er hjemmel til at fastsætte fri leje.

Det skyldes, at du bor i en ejerlejlighed som er taget i brug før 31.12.1991. Ejerlejligheders leje bliver normalt fastsat efter boligreguleringslovens § 29 c, hvilket jeg mener din leje også bør

fastsættes efter. Dette har betydning, da den årlige leje pr. kvadratmeter er forskellig alt efter lejefastsættelsen.

Din årlige leje pr. kvadratmeter er lige nu 1.700 kr., hvilket er meget højt for et § 29 c reguleret lejemål. Jeg vil derfor anbefale dig, at du indbringer en sag for huslejenævnet om, at de skal tage stilling til lejens størrelse. Nævnet vil så kunne vurdere, hvad din leje bør være. Det er også muligt for os i LLO at indbringe sagen.

Du nævner, at du har et godt forhold til dine udlejere, hvilket jo er dejligt. Vi oplever ofte, at forholdet mellem lejer og udlejer bliver påvirket negativt, når man indbringer en sag for huslejenævnet. Du kan med fordel derfor overveje at snakke med dine udlejere. I kan måske nå til enighed om en lavere leje, så du kan bibeholde det gode forhold med dem.

Du er velkommen til at ringe til os eller skrive, hvis du skulle have flere spørgsmål.

 

Venlig hilsen

Laura H. Olsen

Medlemsrådgiver, LLOH

 

Om forfatteren

Se artikler af Laura H. Olsen

Medlemsrådgiver, LLO Hovedstaden.

Back to top