Skip to main content

Jul nr. 2 uden lys, køleskab og komfur

Udlejer i Vejle Kommune slukker for strømmen, når fogeden er kørt. Det vil han blive ved med, indtil hans lejer flytter. Boligministeren er inddraget

Leviana bor på Solkærvej i landlig idyl tæt på Grejs i Vejle Kommune. Men bortset fra vejens navn er der ikke nogen idyl i hendes forhold til udlejeren. Tværtimod rendyrket chikane, der nu gør, at Leviana belaver sig på at skulle holde jul nr. 2 uden lys, køleskab og komfur. Udlejeren har nemlig slukket for strømmen.

Den barokke strid havnede i sommer på boligministerens bord uden at det skabte nogen løsning. LLO i Horsens mener, at sagen afslører et hul i loven og påtænker et personligt fremmøde på Christiansborg.

Strøm og varme inkluderet

Den langvarige konflikt handler om uenighed om Leviana’s strømforbrug i hendes beskedne 2-værelses lejemål i en sidebygning til en landejendom. I hendes lejekontrakt med gårdens ejer er strøm og varme udtrykkeligt inkluderet i huslejen. Men udlejeren mener, hun bruger alt for meget strøm, bl.a. til opvarmning, og før jul sidste år afbrød han strømforsyningen inde fra stuehuset, hvor han selv bor. Leviana bestrider påstanden om overforbrug af strøm. For hende er sagen blevet et princip. Hun betaler fortsat sin husleje, selvom hun mest opholder sig hos en søster inde i Vejle.

Fra skrivebord til skrivebord

I mellemtiden er sagen vandret fra skrivebord til skrivebord. Først pålagde fogedretten i Vejle i en kendelse udlejeren at genetablere forsyningen. Det var i februar, men intet skete. I juni blev fogedretten sat på ejendommen. Her gav fogeden igen udlejer pålæg om at åbne for strømmen. Han svarede blot, iflg. rettens eget referat, at det kunne han godt, men han ville bare slukke igen, når retsassessoren var kørt! Og det var præcis hvad han gjorde. Han har også sagt Leviana op. Hun bestrider på sin side opsigelsens gyldighed og får støtte hos LLO.

”Han vil blive ved...”

7.oktober blev fogedretten igen sat på ejendommen. Iflg. rettens eget referat oplyste udlejeren her, at ”han havde tændt for forsyningerne kort inden retsmødet” og ”at han havde tænkt sig at slukke for strømmen igen”. Og så skriver retten ordret citeret: ”Han vil blive ved på denne måde, indtil lejer flytter.

Han mener, at lejer ikke overholder den oprindelige aftale parterne havde, uanset hvad der står i lejekontrakten”. Derefter konstaterer fogedretten blot, at ”formålet med fogedretsmødet er opfyldt”.

Ministerens svar

Med andre ord er sagen gået totalt i håndknude. Formanden for LLO i Horsens, James Arbøl, har forgæves henvendt sig to gange til Vejle Kommunes borgmester, fordi han i henhold til loven mener, at det er kommunens pligt at sikre forsyningen af varme og strøm til borgerne. Han har også været omkring Ankestyrelsen og nu altså boligminister Kåre Dybvad. Ministeren svarede 20/8, at han ikke vil udtale sig om den konkrete sag, men tilføjer, at lejeren har ”mulighed for efter lejelovens § 11, stk. 1, selv at afhjælpe manglen for udlejerens regning, om nødvendigt med fogedens bistand. Bestemmelsen finder bl.a. anvendelse, hvor udlejeren uberettiget har afbrudt det lejedes forsyning med el og vand”.

Fogeden til grin

Dette svar kan den indonesisk-fødte lejer og James Arbøl ikke bruge til noget, siger han.

Den 28/9 svarede han ministeren, at den anvisning, han giver, ikke er en farbar vej, fordi ”el-stationerne sidder inde i udlejers bolig, og derved er der tale om et privat område”. Arbøl spørger også, om det er korrekt forstået, at der ikke i den gældende lov er taget højde herfor. Det har han ikke fået svar på ved redaktionens slutning.

Til Vi Lejere siger han, at der er ingen vej udeom. ” Det er et hul i loven. Politikerne må på banen. Kommunen vil ikke vedkende sig sit ansvar, fogeden er til grin og kan køre derud 50 gange uden resultat. Udlejeren vil ikke give lejerens håndværkere adgang til hans privatbolig, hvis hun da ellers havde råd til at betale dem, hvad hun ikke har. Nu er der gået et år. Hvor længe endnu?”

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top