Skip to main content

Kan jeg få boligstøtte selvom jeg ikke har nogen kontrakt?

Svaret er JA. Læs her hvordan

Hos Lejernes LO Hovedstaden oplever vi med jævne mellemrum, at en lejer får afslag på boligstøtte, fordi udlejer ikke vil medvirke til ansøgningen, herunder give lejer en lejekontrakt. Det har altid været vores opfattelse, at et sådan afslag fra Udbetaling Danmark var i strid med loven, og det er vi nu heldigvis blevet enige om.

Bør man altid have en skriftlig kontrakt?

Når man indgår i et nyt lejeforhold får man som altovervejende hovedregel en kontrakt, som begge parter skriver under på. Af og til opstår der dog situationer, hvor der ikke er en skriftlig kontrakt - fx hvis aftalen alene har været mundtligt - eller at kontrakten først sendes lang tid efter indflytning og lejeren nu ikke kan genkende de vilkår, udlejer har skrevet ind i kontrakten. I sådanne tilfælde rådgiver vi lejerne til ikke at skrive under men i stedet bede om en lejekontrakt, som alene gengiver lejelovens vilkår, som er de vilkår, man bor på, hvis man ikke har en skriftlig kontrakt.

Hvis udlejer ikke vil sende en ny kontrakt, eller hvis der er uenighed om på hvilke vilkår kontrakten er indgået, kan lejeren i en periode stå uden en skriftlig kontrakt, og her har vi desværre oplevet, at Udbetaling Danmark ikke vil udbetale boligstøtte uden en kontrakt.

Hvad siger loven?

Udgangspunktet findes i lejelovens §4, hvorefter en kontrakt alene skal skriftliggøres, hvis en af parterne kræver det. I tilfælde af uenighed om vilkårene er det retten, der skal tage stilling til spørgsmålet, og lejeren vil i så fald efter sagens afslutning få en dom, som udgør kontraktens skriftlige grundlag. I mellemtiden har lejeren dog stadig brug for at få boligstøtte. Det fremgår ingen steder af boligstøtteloven, at det er en betingelse for udbetaling, at der er indgået en skriftlig kontrakt. Et sådan krav er opstået selvstændigt hos Udbetaling Danmark uden lovhjemmel, hvilket har givet anledning til en del problemer.

Hvad skal man gøre som lejer?

Illustrationen herover viser en del af den korrespondance, vi har haft med Udbetaling Danmark, hvori det anerkendes, at der ikke er et krav om en skriftlig kontrakt, så længe man på anden måde kan dokumentere, at der er indgået en lejeaftale efter aftalelovens almindelige regler. Svaret indeholder muligheden for at sende kopier af indbetalingskvitteringer. Har man ikke sådan en, er det min opfattelse, at det også kan dokumenteres med bankudskrifter og CPR-registrering. Hvis man som lejer oplever fortsat at få afslag, skal man bede Udbetaling Danmark om at komme med en skriftlig afgørelse på spørgsmålet, hvorefter man kan søge hjælp hos sin lokale LLO-afdeling til at påklage afgørelsen.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top