Skip to main content

Kolding: Alfabo til lejerne: Op på stigen!

Lejerne i Hjortevænget og Rensdyrvænget hos Alfabo i Kolding fik sig noget af en overraskelse, da driftschefen bad dem inspicere tagrender, hældningsvinkler og vand i forbindelse med et 1-års syn af nyopsatte tagrender og nedløbsrør.

”Det kan jo ikke gøres uden at lejerne - mange af dem oppe i årene - skal op og kravle på stiger, og så endda her midt i den værste sne-og isvinter”, sagde en beboer til Vi Lejere.

Lejeren hæfter sig både ved Alfabo’s ansvar for evt. faldulykker og i det hele taget ved det at gøre lejerne til ”viceværter”, som hun siger. Vedkommende ønsker ikke sit navn frem, men navnet er redaktionen bekendt.

Èt af de omdelte spørgsmål lød: ”Løbet vandet rigtigt ned fra taget, og rammer alt vandet ned i tagrenden”?

Et andet spørgsmål handlede om, hvorvidt tagrenden hælder den rigtige vej, om der er fri passage og om al vandet ender i nedløbsrøret.

I den medfølgende skrivelse var der afsat hele 10 punkter til udfyldelse af ”fejl og mangler”.

Om Alfabo’s opfordring resulterede i knoglebrud, melder historien ikke noget om. Men diskussion i bebyggelsen vakte den.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top