Skip to main content

Kongres: Farvel til den gamle struktur

Om få dage mødes små 100 repræsentanter for Lejernes LO igen til kongres. Det er blevet lidt en frase, at denne kongres er den vigtigste i mands minde. Men rigtigt er det i hvert fald, at nogle kongresser vitterligt ER vigtigere end andre.

Når vi mødes i Odense d. 2. og 3. oktober, skal vi bl.a. tage stilling til LLO’s fremtidige struktur. Vi er nået et vigtigt skridt på vejen med beslutningen for tre år siden om central kontingentopkrævning og oprettelse af servicekontorer. Nu skal vi have udmøntet beslutningerne. Vi skal beslutte struktur og samarbejde omkring servicekontorerne, ligesom vi skal fastlægge, hvordan kontingentet skal sammensættes.

Står det til formandskabet og hovedbestyrelsens flertal, så er tiden også inde til at sige farvel til den gamle regionsinddeling, som tiden nok er løbet fra - i hvert fald fungerer det ikke i store dele af landet. Vi må i dag konstatere, at dele af vores struktur virker forældet - og i nogle tilfælde er direkte skadelig for samarbejde - i stedet for at generere, motivere og koordinere aktivitet lokalt.

Tiden er også inde til at gøre op med muligheden for, at ganske få personer i en lokal-bestyrelse kan melde de mange medlemmer ud og derefter overføre LLO-medlemmer til en helt anden forening eller organisation eller noget, der mest af alt minder om en egentlig privat virksomhed eller forretning, konstrueret til at gavne nogle ganske få individer.

Samtidig betyder et ujævnt sagsbehandlingsniveau i dag, at det er den lokale bestyrelse, som suverænt bestemmer hvilken og hvor meget sagsbehandling, der skal stilles til rådighed for de lokale medlemmer. F.eks. om der overhovedet skal ansættes juridisk personale. Sådan kan man ikke i 2021 behandle medlemmer, der kommer til os med et tungt problem, som de sætter deres lid til, at vi med hele vores ekspertise og autoritet kan hjælpe dem med.

Er der indvendinger mod ovenstående? Ja det er der! F.eks. er der indvendinger imod at nedlægge regionerne. Men der er ikke noget, afdelingerne vil blive forhindret i at gøre dagen efter kongressen, som de kunne dagen før. Detteher handler ikke om at blive forhindret i at arrangere en fælles bustur eller et fælles kursus i et lokalområde! Eller blive forhindret i at tage telefonen og samarbejde konkret på tværs. Argumentet er sludder og vrøvl.

Kongressen handler om vores – LLOs fremtid. Kongressen handler om fremtidssikring af LLO som organisation, om vilje til forandring, sikring af medlemmerne i LLO nu og fremover. Samt en fælles indsats for ordentlig og kompetent sagsbehandling til gavn for de samme medlemmer .

Så velkommen til kongressen. Jeg glæder mig!

 

Helene Toxværd, Landsformand.

 

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top