Skip to main content

Kontoret til venstre er noget helt andet, end du tror

Se godt på artiklens foto. På højre side af indgangsdøren bor Lejernes LO i Aalborg til leje. På den venstre side – et par meter derfra – men med samme indgangsdør bor en konkurrerende, såkaldt lejerforening, der kalder sig Forenede Frie Lejere og driver noget, der hedder Lejeretligt Rådgivningskontor.

Men i virkeligheden er betegnelsen ”forening” et skalkeskjul for en privat forretning, hvor medlemsdemokratiet ligger i én mands lomme. Han kaldes ”stifteren”. Hans navn er Paul Erik Pedersen. Han har nærmest uindskrænket magt og har i vedtægterne sikret sig, at han kan bestemme alt - også at smide medlemmer ud, som ikke udviser ”engagement”!

Ekskluderes af LLO

Sidste år var han med til at få LLO’s Viborg-afdeling udmeldt af LLO og blev - inden udmeldelsen nåede at få effekt – i efteråret indstillet til eksklusion af LLO. Nu bor hans forretning altså sammen med LLO til leje i Baghuset hos fagforeningen FOA i Aalborg, som ellers hylder det røde, solidariske fællesskab og bryder sig meget lidt om splittelsesorganisationer. Foruden indgang og entreen til fælles, så deler LLO og dens nye konkurrent også toilet, kantine og mødelokale.

Stiftet i sommer

”Forenede Frie Lejere” opstod d. 31. maj, som en ny, landsdækkende, ”selvstændig og uafhængig” lejerforening med hjemsted og lokaler i Aalborg. På den stiftende generalforsamling fik DFFL, som de kalder sig, vedtægter, kontingent, stiftelseskapital, bestyrelse og CVR-nummer. Det sidste registreret i Paul Erik Pedersens navn som stifter. Han er tidl. kasserer i LLO-Viborg. På den stiftende generalforsamling var en anden tidl. LLO-veteran fra Viborg, Karsten H. Gravesen, dirigent. Han blev også valgt som revisor.

Uindskrænket magt

Foreningens vedtægter giver ”stifteren” nærmest uindskrænket magt. Læs blot dette fra vedtægterne, som foreningen selv har lagt op på sin hjemmeside:

”Foreningens daglige ledelse foreståes af den valgte formand og stifteren”. Sidstnævnte er ikke medlem af bestyrelsen eller valgt af generalforsamlingen på demokratisk vis. Endvidere fastslår vedtægterne om foreningens ledelse og drift, (par.6, stk. 3) at: ”Enhver beslutning skal forhåndsgodkendes af stifteren samt et flertal af bestyrelsen for at have gyldighed”. Altså uindskrænket veto-ret til stifteren. For at sætte trumf på Paul Erik Pedersens uindskrænkede magt, så står der i samme paragrafs næste stykke, at ”al sagsbehandling skal varetages af anvist rådgivningsfirma af stifteren”. Og for nu at være helt sikker på, at ingen generalforsamling finder på at ændre tingene, så står der i det følgende stykke 5: ”Disse bestemmelser kan ikke ændres ved forslag om vedtægtsændringer”!

En sekt

Hvis et menigt medlem eller bestyrelsesmedlem skulle være utilfreds, kan han iflg. vedtægternes paragraf 10 ekskluderes alene på grund af, at hun ”ikke udviser engagement”. Dette sidste giver mindelser om en regulær sekt og associationer til både Indre Mission og Tvind og politiske, højre-radikale bevægelser.

Stor ro i LLO

Inde bag døren til højre tager LLO-Aalborg’s formand i Aalborg, Sigrun Mønnike-Hald, konkurrencen med stor ro. Hun siger kortfattet : ”Derinde får man altså ingen medlemsrettigheder for sit kontingent. Aktiviteten og åbningstiden hos naboen på halvanden time om ugen er så begrænset, at det ikke er noget at skrive hjem om.”

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top