Skip to main content

Korttidsudlejning – EU-forslag om bedre overblik og transparens

I Europarlamentet har et overvældende flertal stemt for en begyndende regulering af korttidsudlejningsmarkedet, et marked som driver lejepriserne op.

For stemte 493 parlamentarikere, kun 14 stemte imod, mens 33 undlod at stemme, da forslaget var til afstemning den 29. februar 2024.

LLO har via den internationale lejerbevægelse – IUT (International Union of Tenants) aktivt deltaget i processen og hilser beslutningen velkommen:

"Overalt i Europa ses en stigning i korttidsudlejninger, samtidig med at der mange steder mangler boliger, der er til at betale. Korttidsudlejninger kan være fornuftigt nok i konkrete situationer, men det må ikke betyde, at ganske almindelige boliger omdannes til hotellignende udlejninger. For dermed forværres en allerede eksisterende boligmangel, og huslejerne presses op", siger Helene Toxværd, Landsformand for LLO.

Konkret indeholder forslaget et ensartet registreringssystem med fælles regler for formidlere af korttidsudlejning, f.eks. i forhold til Airbnb. Dette inkluderer specifikke registreringsnumre for udlejere, der annoncerer boliger til kortvarig udlejning online. Disse platforme skal fremover forpligtes til at rapportere aktivitetsdata til de nationale myndigheder månedligt.

I Danmark blev der i 2018 indgået en aftale om korttidsudlejning med Airbnb, bl.a. om udveksling af data, hvorefter Airbnb skulle indberette antallet af udlejningsdage og brugernes totale indtjening direkte til Skat. Efter den aftale blev det muligt at have betalende besøgende i op til 70 dage om året, hvis udlejningstjenesten indberetter overnatningerne direkte til Skat. Sker det ikke, kan (korttids)udlejer maksimalt udleje til ferie og fritidsformål 30 dage om året.

”I Danmark, med de regler vi selv har på området, vil forslaget nok ikke få den helt store betydning. Men forslaget vil helt sikket få stor betydning i mange andre EU-lande, hvor der er mindre styr på boligmarkedet, mindre styr på ejerforhold, og på f.eks. indberetninger til myndigheder og skat. I sig selv giver indsamling og registrering af data ingen forbedringer i forhold til lejerne, men det giver et grundlag for fremtidige diskussioner og beslutninger i forhold til, hvordan vi indretter boligmarkederne i EU's medlemslande. Korttidsudlejning via f.eks. Airbnb er grænseoverskridende, og det er derfor positivt, at der også på europæisk plan arbejdes med at skabe overblik og yderligere transparens”, afslutter Helene Toxværd.

Parlamentets vedtagelse fra 29. februar 2024.
Kommissionens forslag fra 2022.
Pressemeddelelse om Parlamentets behandling (på engelsk).

Forslaget skal endeligt vedtages af Rådet i nærmeste fremtid.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top