Skip to main content

Krav om køkken, bad og toilet droppes i almene ungdomsboliger

Regeringen har ændret kravet om, at flerrumsboliger i almene ungdomsboliger skal have selvstændigt køkken eller kogeniche samt bad og toilet. Opføres der boliger uden køkken eller kogeniche, skal der dog være et fælleskøkken i stedet.

Ændringen sker for at gøre det billigere at opføre almene ungdomsboliger. LLO har forståelse for ønsket om at opføre flere betalelige boliger men minder om, at det historisk set har været dyrt for staten, at der oprettes boliger uden bad og toilet, da staten senere har skullet betale for at ændre lejlighederne i forbindelse med byfornyelse.

Forhåbentligt står de nye ungdomsboliger i mange år, men det er ærgerligt, at de ikke bygges med en boligstandard, som man rimeligt kan forvente i 2022.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top