Skip to main content

KV-21: Det mærkelige der sker, når vi forlader Parken

Formanden for lejerne i Danmarks næsthøjeste beboelsesejendom stiller op på Frederiksberg. I 112 år har byen haft en konservativ borgmester. Nu skal det være slut, mener han.

Thomas Kruse Pedersen (65 år) spekulerer efterhånden hver gang, han forlader Idrætsparken efter en landskamp på, hvorfor hele det store fællesskab med nationalsang, fælles glæde og cykelbude og direktører skulder ved skulder inde i Parken med ét er pist væk, når folk kommer udenfor i ”samfundet”.

”Hvorfor har vi ikke den fællesskabsfølelse og moral udenfor? Herude hersker uligheden og kapitalkræfterne. De unge, arbejderne, de lavere lønnede og pensionister presses ud af byen, der efterhånden overtages af de rige og de riges børn. Lejerne og andelsboligejerne sidder med rø... i vandskorpen. Det er derfor, jeg stiller op den 16.november”.

”Nu har de vækket cirkushesten”

Efter et langt arbejdsliv og senest 21 år i Gymnasieskolernes Lærerforening har Thomas Kruse Pedersen taget imod en opfordring til at stille op til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg på den socialdemokratiske liste. ”Ved valget i 2017 manglede valgforbundet 129 stemmer i at erobre borgmesterposten fra de konservative efter 112 år. Da jeg så fik den opringning om at stille op, tænkte jeg: Nu har de vækket cirkushesten, og jeg går all in. Vi skal have valgt den socialdemokratiske borgmesterkandidat, Michael Vindfeldt, og jeg håber at kunne bidrage med mange lejer-stemmer”.

476 lejemål

Thomas er opstillet som nr. 14 på A-listen, og er et kendt ansigt i Danmarks næsthøjeste beboelsesejendom, Domus Vista på Nordens Plads med 476 lejemål i 29 etager. Han er formand for beboerrepræsentationen og lejerne i de 476 lejemål og har sine kampe med de svenske ejere. De lever ikke op til deres forpligtelser som udlejere i et hus, der har været plaget af vandskader og hvor 50 års slid efterhånden gør, at beton’en forvitrer og bygningen efterhånden ligner slum. Samtidig laver man 5.2-renoveringer for fulde damp med kæmpe huslejestigninger til følge. Med egne ord har han næsten ”tabt optimismen”. Aftaler bliver ikke holdt og informationsniveau’et er urimeligt lavt.

5.2-moderniseringer og swaplån

Det er netop boligpolitik og den tilhørende lovgivning, der interesserer Thomas. Han har gjort kampen mod de spekulative paragraf 5, stk. 2-moderniseringer til sin mærkesag sammen med en indædt modstand mod kreditforeningernes og bankernes såkaldte swaplån, der har sendt andelsboligforeninger og deres beboere på stribe ud i konkurser og økonomisk uføre.

”5.2 bruges kun til at sætte huslejen op og derved dræbes muligheden for, at almindelige lønansatte, studerende pensionister og efterlønnere får en mulighed for at få en lejebolig, de kan betale. Og kommunerne sælger jo for det meste deres lejeboliger. Så mon ikke også her kapitalinteresser overskygger humanitet?”.

Overordnet mener han, at kapitalenkræfterne som en fjerde magt har sat sig over den lovgivende magt, altså politikerne, der i denne ligning har spillet fallit.

På Frederiksberg har kommunen meldt ud, at den gerne vil overtage det gamle Frederiksberg Hospital. Det er Thomas Kruse Pedersen helt med på. ”Hvis man stemmer på os, så vil vi bevise, at der kan bygges almene boliger, der er til at betale. Vi vil disponere med ”ordentlighed”, som det hedder herude, men også retfærdighed! Det vil være en enestående chance for at skabe et boligmiljø, hvor også ”almindelige” borgere kan komme til at bo under mottoet ”plads til alle”. I Frederiksberg Boligfond har man besluttet at sætte 20 pct. af den kommunale lejeboligmasse til salg. Det vil berøre 5.000 borgere. Sidste år måtte fonden heldigvis opgive salget af Den Sønderjyske By til den amerikanske kapitalfond Blackstone. Men udviklingen er aldrig til lejernes fordel.

Tak til LLO i Hovedstaden

Det er vigtigt for Thomas at få afleveret et sidste budskab. Han vil takke LLO i Hovedstaden. ”Det er vores fundament i hverdagen og vores støtte. Stor tak for, at vi har en organisation, der magter at træde op for alle os, der bor til leje”.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top