Skip to main content

KV-21: Fire LLO-medlemmer indvalgt i kommunale råd

Stemmedeltagelsen faldt. I København stemmer kun 6 ud af 10

Fire jyske LLO-medlemmer blev indvalgt i de kommunale råd ved kommunalvalget den 16. november. To blev nyvalgt, to andre genvalgt. De fire nye byrådsmedlemmer repræsenterer to af de ”røde” partier, henholdsvis Socialdemokratiet og SF.

I Aalborg nyvalgtes Rosa Suleiman på den socialdemokratiske liste med 890 personlige stemmer. Hun siger selv, at hendes ”politiske fokus kredser om de tidlige indsatser for børn, hånden under vores udsatte, boliger til den lille pengepung, vores natur og arbejde til de unge”.

I Holstebro genvalgtes to erfarne kommunalpolitikere: Jytte Ø. Dideriksen til sin tredie periode for liste A samt SF’s Karsten Filsø, der har siddet i byrådet siden 1998 og er medlem af beboerklagenævnet i Holstebro-Struer Kommune. Begge går ind for indførelse af boligreguleringsloven i Holstebro Kommune.

I Herning nyvalgtes Michael Thomsen på SF’s liste. Han har været aktiv i politik i 30 år, og tidligere repræsenteret sit parti i regionsrådet. Indtil sidste forår var han medlem af LLO’s bestyrelse i Herning. Michael Thomsen siger selv om boligpolitikken, at han ønsker, ”at Herning kommune i langt højere grad skal prioritere almene boliger frem for det byggeboom, der lige nu forgår blandt boligspekulanter med kæmpe fortjenester til følge og en højere udgift for kommunen til boligsikring.”

Stemmedeltagelsen faldt - igen

Stemmedeltagelsen ved valget faldt i forhold til kommunal-og regionsvalget for fire år siden.I 2017 stemte 70,8pct. af de stemmeberettigede i hele landet, i november 2021 kun 67,2 pct. Fire år forinden, i 2013, stemte 71,9 pct. I 2009 var procenten helt nede på 65,8 og i 2005 69,5.

I Københavns Kommune står det endnu sløjere til med valgdeltagelsen end i resten af landet som helhed. Her stemte lige under 60 pct d.16. november2021 mod 61,87 pct i 2017. Fire ud af 10 københavnere er altså sofavælgere, når det gælder kommunalpolitik. Det er måske derfor, at byens nye overborgmester, Sophie Hæstorp, vil rykke sit kontor ud i forskellige bydele på skift og som et forsøg.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top