Skip to main content

Leder: Krig, inflation og store huslejestigninger

Krigen i Ukraine betyder, at Danmark i det forløbne år har haft rekordhøj inflation. Inflationen skyldes næsten udelukkende, at russerne mere eller mindre har lukket for gassen. Det er altså energipriserne, der er steget dramatisk.

Sidst vi havde inflation i denne størrelsesorden, var mens Poul Schlüter var statsminister, og mange unge og yngre har aldrig på egen krop oplevet, hvad det vil sige.

Det ved de så nu, for alle borgere rammes af inflationen, af de højere priser på dagligvarer og de højere priser på energi. Og for mange er det en virkelig stor mundfuld at finde plads i budgettet. Det er noget, der sætter spor i dagligdagen – selvfølgelig allermest hos dem, hvor pengene i forvejen var små.

Men der er en gruppe lejere, der er ekstra hårdt ramt i disse tider. De er hårdt ramt, fordi deres husleje kan reguleres i forhold til inflationen, i forhold til det såkaldte nettoprisindeks. Det betyder, at disse lejere - ca. 180.000 husstande - er i en situation, hvor de først betaler de stigende priser i supermarkedet og for opvarmning i deres boliger, og siden – fordi der er stigende priser – også stiger i husleje, fordi inflationen får huslejen til at stige. De betaler derfor de stigende energipriser gange 2.

Lige nu tegner nettoprisindekset til at stige med 10 pct. pr. 1. januar 2023. For en lejlighed, hvor man i dag betaler 10.000 kr. i husleje, vil man altså stige 1.000 kr. om måneden – og man skal så udover det betale det dobbelte for varmen.

Dem, der til næste vinter rigtigt kan lune sig ved situationen, er de udlejere, der nu på grund af krigen i Ukraine kan se frem til gode og store gevinster. Det er simpelthen ikke rimeligt.

I LLO er vi bekymrede for udviklingen. Vi er bekymrede for de konsekvenser, den vil have for ganske almindelige mennesker, der risikerer at skulle betale stigningerne både i dagligdagen og for energien og så siden oven i deres huslejer.

Man har tidligere - i perioder med stor usikkerhed - været villig til politisk at sikre levestandarden i form af en huslejekontrol, så lejerne ikke må gå fra hus og hjem, pga. pludselige prisstigninger.

 

SIDSTE: Regeringen (Socialdemokratiet), SF, Radikale Venstre og Enhedslisten indgik den 26. august en aftale, der betyder at huslejestigningerne i de lejemål, der reguleres efter nettoprisindekset, i en toårig periode begrænses til 4% uanset nettoprisindeksets størrelse. Det er en virkelig god nyhed for de ca. 180.000 lejere, der enten har fået eller kunne imødese enorme huslejestigninger på grund af stigninger i el, varme og fødevarer. Selvom vi mangler at se aftalen udmøntet, og selvom vi endnu ikke ved med sikkerhed, om aftalen kommer igennem før et folketingsvalg – så er der grund til en KÆMPE TAK til boligministeren og de fire partier for at have afmonteret huslejebomben.

I LLO følger vi spændt aftalens udvikling: Kommer forslaget igennem Folketinget allerede nu, eller bliver det en del af valgkampen. I det sidste tilfælde må vi alle på banen igen og fortælle, hvor vigtigt dette spørgsmål er for lejerne.


Følg udviklingen fra dag til dag på LLOs hjemmeside: www.LLO.dk

 

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top