Skip to main content

Leder: Lovgivning med tilbagevirkende kraft – Nej tak!

I 2022 vedtog Folketinget en sammenskrivning af de to lejelove: boligreguleringsloven og lejeloven. Desværre gik det for stærkt, så det endte med hvad man sidenhen har kaldt ”en række lovtekniskebmangler…”, hvilket er en lettere omskrivning af sjusk.

For eksempel glemte man at gøre det muligt at regulere lejen med nettoprisindekset for lejemål indgået efter 1.juli 2022 – hvilket betyder, at man ikke lovligt har kunnet aftale regulering i disse lejemål. Trods dette, så har flere udlejere blæst på den manglende hjemmel og uden at blinke skrevet disse ulovlige vilkår ind i nye kontrakter alligevel.

I LLO har vi i mange tilfælde påpeget disse ulovligheder, men nu har udlejerne fået en uventet hjælpende hånd fra regeringen. Hvordan? Jo, ved at man vil gøre disse vilkår lovlige, selvom de var ulovlige, da de blev skrevet ind i kontrakterne. Det er lovgivning med tilbagevirkende kraft. Konsekvenserne af denne ”lovliggørelse” kan meget vel blive, at nogle lejere vil få et huslejehop, dvs. en væsentlig huslejestigning d. 1. januar næste år, hvor den nye lovgivning skal træde i kraft.

Men det er ikke det eneste sted, regeringen planlægger at rette op på eksisterende lovgivning ved at vælge de mest udlejervenlige

løsninger. Eksempelvis har man droppet at lukke et af hullerne i tilbudspligten (den såkaldte ”dobbelt-holding” metode), hvilket betyder,

at udlejere får rig mulighed for at blive ved med at omgå pligten til at tilbyde lejerne at købe på andelsbasis, når en ejendom skal sælges.

Det er derfor helt forståeligt, når EjendomDanmarks juridiske direktør Lena Hartmann, giver SMV-regeringen ”en tommelfinger opad” - i forhold til den tidligere regering. Det er er ikke overraskende, når regeringen på denne måde giver udlejerne store gaver (fra lejerne) og ligefrem belønner de udlejere, der har lavet ulovlige vilkår i deres kontrakter med lejerne.

I LLO er vi bekymrede for udviklingen, for lejerne har brug for, at regering og Folketing tager hånd ganske om almindelige menneskers boligforhold. Vi håber derfor, at regeringen i det varslede store boligpolitiske udspil (som snart må være på trapperne!) vil prøve at gøre det bedre at være lejer – når det gælder høje huslejer, urimelige fraflytningsregninger og f.eks. dårlig vedligeholdelse – og ikke bare gøre det nemmere at være ejer og udlejer.

 

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top