Skip to main content

Leder: Skidtet virker ikke!

Energisparepakken, som Folketinget vedtog i 2014, er under evaluering. Pakken, som den blev vedtaget, var ikke groet i LLO’s have. Dertil var dens bestemmelser alt for komplicerede. Ude i virkeligheden, hvor vi arbejder, er der da stort set heller ikke fortaget nogen energirenoveringer. Hverken udlejere eller lejere får ret meget ud af at bruge bestemmelserne. Skidtet virker ikke!

Skal vi få det til at virke, må der ske tre ting:

For det første må Folketinget stille krav om, at hvis udlejerne skal have de enorme forrentninger, som de opnår ved de såkaldte moderniseringer (efter Boligreguleringsloven §5 stk. 2), så må det i det mindste være en betingelse, at det sker i ejendomme, der er i en ordentlig energistand. Vi mener, at hvis ejendommen ikke mindst har energimærke D, så bør lejen ikke kunne sættes nævneværdigt op. Det skal nok sætte gang i energirenoveringerne.

For det andet må vi insistere på, at lejerne også skal kunne spare penge, når der energirenoveres. Det må være sådan, at lejeforhøjelsen ved en energirenovering altid skal være begrænset af besparelser på forbruget af energi. I dag eksisterer der det paradoks, at ofte betaler lejerne en stor lejestigning til udlejerne for at få lavet energibesparende arbejder – men uden at spare tilnærmelsesvis lige så mange penge på energien.

For det tredje så skal vi have friere rammer for, at lejere og udlejer kan indgå aftaler om energirenoveringer - så længe lejerne sikres professionel bistand som betingelse for indgåelse af aftalen. Vi skal sikre lejerne større, demokratisk indflydelse på deres ejendom – også når det gælder energi - men vi skal sikre, at ingen bliver løbet over ende af smarte udlejere.

 

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top