Skip to main content

Lejer fik 239.000 kr. tilbage

En dag i marts gik der 239.253,40 kr. ind på Kate Nielsens konto. Den næsten kvarte mio. kr. var fra hendes udlejer i ejendommen på Christianshavn i København, Akelius Kanalhuset ApS. Hun hastede til tasterne og skrev en glad takkemail til jurist i LLO Hovedstaden, Katrine Sparrewath Nielsen, der havde kørt hendes sag. I mailen skrev hun: ”Jeg er helt overvældet over afgørelsen og naturligvis meget glad”. Kate føjede til, at ”sagen er særdeles relevant for mange lejere i moderniserede lejligheder” og derfor fortjener at blive omtalt i Vi Lejere.

Ikke ”gennemgribende forbedret”

Selv flyttede hun ind i lejligheden Ovengaden oven Vandet i sommeren 2018, men har ellers boet på den anden side af gården i samme ejendom siden 1965. For de 75 kvm. - fordelt på to værelser - betalte hun en månedlig husleje på 10.000 kr. pr. måned excl. 700 kr. i a/c varme. Det fremgår af lejekontrakten, at lejemålet er ”gennemgribende forbedret og lejet ud efter boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2”. Dette kræver imidlertid, at der til moderniseringen i 2011 skulle være anvendt et kvm.-beløb, der svarer til 154.000 kr. incl. moms. Men det holdt ikke, viste det sig.

Utilstrækkelig dokumentation

Kate Nielsen fik hjælp i LLO Hovedstaden til at klage over huslejens størrelse og den anvendte paragraf 5, stk. 2. I LLO indbragte man sagen for huslejenævnet i København. Nævnet fastslår i sin afgørelse, at udlejeren ikke har kunnet dokumentere de udgifter til modernisering, som loven kræver, men selv har opgjort beløbet til 118.000 kr. Akelius har heller ikke kunnet dokumentere beløbet afholdt i en efterfølgende modernisering i 2018. Udlejerens advokat mente – i klar modstrid med lovens krav – at billeddokumentation var nok!

Lavere husleje i al fremtid

Huslejenævnet afgjorde, at lejligheden ikke kunne lejes ud på såkaldt paragraf 5, stk.2-vilkår, men i stedet på vilkårene i boligreguleringslovens paragraf 5, stk.1. Med andre ord: en væsentlig lavere husleje. Akelius har ikke anket sagen. Kate Nielsen har fået 239.000 kr. efterbetalt i for meget betalt månedlig leje og betaler i dag små 3.900 kr. pr, måned plus forbrug. Hun skal ganske vist nu betale 109.000 kr. tilbage til kommunen i boligtilskud. Men med i regnstykket hører naturligvis den værdi, som den lavere husleje har for hende i al fremtid.

”Det havde jeg aldrig regnet med. Jeg sagde til mig selv: ”Jeg tror ikke på det, før jeg ser pengene!”.

”De går til kanten”

Direktør Claus Højte, LLO Hovedstaden, siger om sagen:

”Som udlejer er Akelius ikke samme type som Blackstone, men de går til kanten af lovgivningen for at få lejen så højt op som muligt. Sagen viser, at selv om man bor til leje hos en seriøs udlejer, så skal man få tjekket, om huslejen er for høj”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top