Skip to main content

Lejer fik 27.727 kr. og fuldt medhold

Huslejenævnet i Svendborg har afgjort en sag om fraflytning, som gav lejer fuldt medhold.

Forhistorien er, at udlejer i flytteopgørelsen havde krævet, at lejer skulle betale hele lejers depositum på 21.900 kr. samt yderligere 5827,50 kr. i istandsættelsesomkostninger. Lejer havde ved fraflytningen overført de ekstra penge, men valgte alligevel at lade LLO´s Servicekontor i Aarhus vurdere sagen.

Fuldt medhold

Det viste sig at være en god ide. Nævnet gav lejer fuldt medhold, fordi nævnet fandt at udlejer ikke kunne dokumentere at have overholdt reglerne i lejelovens § 187, stk. 2, 3 og 4, som henfører til 14 dages fristerne for hhv. indkaldelse til fraflytningssynet og for lejers modtagelse af fraflytningsrapporten.

Fordi udlejer ikke kunne dokumentere at have indkaldt lejer skriftligt til fraflytningssynet, kunne udlejer ikke kræve nogen form for istandsættelse af lejemålet jf. § 187, stk. 5.

Udlejer skulle derfor betale 21.900 kr samt ekstraopkrævningen på 5.827,50 kr. retur til lejer, og derudover skulle udlejer så betale det lovbestemte gebyr på 6102 kr. fordi lejer fik fuldt medhold.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top