Skip to main content

Lejer fik tilbagebetalt kr. 33.400.

En lejer og medlem af LLO´s Servicekontor i Aarhus, kontaktede sin rådgiver vedrørende uretmæssig opkrævning af både renovation og forbrugsregnskaber.

Lejer havde fundet ud af, at udlejer under hele lejeforholdet havde opkrævet et månedligt beløb på 68 kr. for renovation, hvilket ikke er lovligt. Desuden har udlejer ved opkrævning af acontobetalinger ikke sendt forbrugsopgørelser, som også er et krav. (Her har Huslejenævnet delvist givet medhold).

At sagen har været i en kyndig rådgivers hænder - og efterfølgende blev indgivet til nævnet - har resulteret i at lejer har fået tilbagebetalt i alt 33.400 kr. fra udlejer, da denne ønskede at indgå et forlig med lejer, imens sagen var hos Huslejenævnet.

Behøver vi at nævne, hvor glad lejeren efterfølgende var?

Man kan læse om reglerne for forbrugsregnskaber i LLO´s guide 

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top