Skip to main content

Lejer-venlig energirenovering med LLO som lobbyist

LLO har lobby’et for, at lejerne ikke kommer til at sidde med sorteper, når der skal laves energirenoveringer.

EU-parlamentet har i marts godkendt et direktiv om ejendommes CO2-belastning - det såkaldte EPBD (Energy performance of buildings directive). Direktivet strammer hårdt op på kravene til alle bygninger i løbet af de næste ti år.

Medlem af Europaparlamentet, Niels Fuglsang, har været Parlamentets såkaldte rapporteur på direktivet – altså stået for forberedelsen. Han siger i en kommentar til Vi Lejere, at ”Det er helt afgørende, at vi energirenoverer – også i den offentlige sektor, hvis vi skal nå vores klimamål. Der skal spares på energien i alle bygninger. Men når det så er sagt, så har det været centralt for mig i forhandlingerne om Energieffektiviseringsdirektivet, at det ikke rammer lejerne unødigt. Derfor har vi sikret, at der skal være en bæredygtig og fair økonomi i forbindelse med renoveringerne. Og det vil der også være, både kollektivt og for den enkelte, eftersom energieffektivitet medfører reducerede energiregninger. Det er godt for vores klima og for lejerne.”

LLO var lobbyist

Som en del af LLO´s arbejde har LLOH´s direktør, Claus Højte, deltaget i det lobbyarbejde, som er udført gennem den internationale lejerorganisation, IUT (International Union of Tenants), som LLO er medlem af. Lobbyarbejdet har især gået på at sørge for, at lejerne ikke kommer til at sidde med sorteper, når der skal laves energirenoveringer.

Niels Fuglsang har været meget lydhør over for IUT´s argumenter.

I det næste nummer af Vi Lejere kan du læse mere om arbejdet i den internationale lejerorganisation. Den holdt verdenskonference i Lissabon i dagene 19.-21. april 2023. I konferencen deltog bl.a. LLO’s landsformand, Helene Toxværd, og næstformand Lars Dohn.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top