Skip to main content

LLO Aalborg: Ny formand genrejste LLO-afdeling

For godt et år siden genetableredes LLO’s afdeling i Aalborg, efter at den nordjyske hovedstad i tre år havde måttet undvære en afdeling. I den mellemliggende periode var de nordjyske medlemmer registreret i midtjyske afdelinger.

Kendt LLO-skikkelse blev formand

Men i foråret 2019 tog en gruppe initiativ til at genrejse LLO Aalborg og på den stiftende generalforsamling i juni valgtes en bestyrelse med en kendt LLO-skikkelse, Sigrun Mønnike-Hald, som afdelingsformand. Sigrun har tidligere været aktiv i LLO som lokal afdelingsformand og forretningsfører, ligesom hun i en årrække var valgt til LLO’s øverste landsledelse, forretningsudvalget. Afdelingen i Aalborg har fået flotte og rummelige lokaler hos den lokale afdeling af FOA, og den har fået etableret et kvalificeret netværk af jurastuderende, der bemander samtlige åbnings- og telefontider. I år er den lokale sagsbehandling løst af 10 jurastuderende - en trup, der i det kommende år udvides yderligere.

Nemt og trygt

Byens lejere har taget godt imod den genstartede LLO-afdeling. Et stigende medlemstal er vel også udtryk for, at det er nemt og trygt at kunne henvende sig i afdelingen med lejespørgsmål. ”Vores opgaver i kontorets åbnings- og telefontider er at besvare spørgsmål fra medlemmer og visitere de mere komplicerede sager til Servicekontoret i Aarhus. Aktuelt har vi 128 åbne sager på Servicekontoret, så vi er afhængige af deres bistand”, siger Benjamin Velgaard Sørensen, der er en af de frivillige jurastuderende, som LLO-medlemmerne møder på kontoret på Østerport.

260.000 kr. hjem til medlemmerne

Formanden supplerer: ”Indsatsen fra de lokale frivillige og Servicekontoret har båret frugt for de nordjyske LLO’ere, idet der alene i første halvår af 2020 er hentet godt 260.000 kr. hjem til medlemmerne”, siger Sigrun Mønnike-Hald. Hun tilføjer: ”Men det er jo også derfor, vi er her!” Siden opstarten er foreningens medlemstal steget med 25 pct. til de nuværende 340 enkeltmedlemmer. Samtidig er antallet af medlemmer via lejerrepræsentantioner steget fra 328 til 485.

Den vigtigste

Benjamin Velgaard Sørensen er i gang med sit 5. semester af jurastudiet. ”I mit introduktionsforløb har jeg haft glæde af den lejeretslige sparring med Sigrun – det er rart at være en del af LLO-fællesskabet, og vi lærer en masse”, siger han.

”Status efter det første år er, at LLO Aalborg er inde i en positiv udvikling. De næste år skal bruges på at konsolidere afdelingen som den vigtigste lejerorganisation i det nordjyske”, slutter afdelingsformand Sigrun Mønnike- Hald.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top