Skip to main content

LLO afholder rådgiveruddannelse online

LLO afholder gennem året interne og eksterne uddannelser og kurser. Et af vores tilbagevendende kurser er vores rådgiveruddannelse, som giver et overblik over lejeretten og klæder LLO´s rådgivere på til at rådgive vores medlemmer.

On-line versus off-line!

Tidligere har vi afholdt vores rådgiveruddannelse som en dagskonference på en lørdag, men under covid-19 har al kursusaktivitet været flyttet fra fysiske møder og har i stedet været afholdt som webinarer. Det tiltag viste sig at møde stor opbakning og det er lykkedes os at opretholde kursusaktiviteten på trods af covid-19 og fysisk distance.

Succesen har været en øjenåbner for os i LLO, for selvom vi havde vores tvivl om formatets duelighed, har det vist sig at deltagerene har taget rigtigt godt imod det - og meget overraskende har flere deltaget online end på de fysiske kurser.

Temaopdelte webinarer

Vi har fra start af været bevidste om formatets styrker og svagheder. Vi har med vilje opdelt kurset i 6 fyraftensmøder med forskellige temaer af 1,5 times varighed, og lagt undervisningen på hverdage, så man ikke skulle bruge en hel lørdag.

Desuden har vores fokus været på at gøre emnerne praktisk anvendelige med eksempler og anekdoter fra den virkelige verden som medlemsrådgiver, så det ikke bliver en ren teoretisk gennemgang af stoffet.

To oplægsholdere og et diplom

En anden læring har været, at formatet virker mere dynamisk, når der er to oplægsholdere i stedet for blot én. Derfor har medlemsrådgiver Camilla Sørensen fra LLO Hovedstaden assisteret vores chefjurist Anders Sørensen under alle 6 oplæg.

Alle der har deltaget i samtlige 6 undervisningsgange modtager et diplom samt Anders Svendsen bog om lejeaftaler.

Fremtidige kurser

Vi planlægger afholdelse af en ny rådgiveruddannelse efter sommerferien, hvor vi vil gentage succesen og fastholde online-formen. Tidspunktet for næste kursus meldes ud, så snart vi har en dato klar, hvor vi desuden forventer at kunne tilbyde onlinetilmelding.

 

Om forfatteren

Thomas Villars Petersen og Anders Svendsen

Anders Svendsen er Chefjurist på LLO´s Landssekretariat.

Thomas Villars Petersen arbejder med Kommunikation, SoMe og er webmaster i LLO Danmark.

Back to top