Skip to main content

LLO efterlyser klare regler mod skadedyr

LLO´s chefjurist Anders Svendsen har talt med Line Prasz fra Politiken om rotteangreb (artiklen kræver abonnement).

På den baggrund efterlyser LLO tre ting:

1️⃣ At kommunerne får større muligheder efter lovgivningen. Herunder at lejerne sikres bedre, hvis de i en periode helt eller delvist ikke kan bruge deres bolig. Fx en mulighed for midlertidig kommunal genhusning.

2️⃣ Bedre muligheder for nedslag i lejen og erstatning. Et eventuelt nedslag i lejen dækker langt fra lejers udgifter til fx hotel. Derudover kan det kræve en dyr retssag som ikke står mål med nedslaget.

Man kunne overveje at flytte kompetencen til huslejenævnene, som i forvejen kan konstatere mangler og vurdere lejens størrelse, men altså ikke vurdere hvad lejen skal sænkes med pga. en mangel. Det giver ikke mening.

3️⃣ At kommunerne behandler ens sager ens. I Lejernes Landsorganisation Danmark oplever vi, at kommunerne ikke har en ens praksis, når det gælder indgreb i sager som denne.

Link til artiklen

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top