Skip to main content

LLO: Ekstraordinær kongres er aflyst

Efter tre udsættelser på grund af covid-19 har LLO hovedbestyrelse nu besluttet helt at aflyse den planlagte, ekstraordinære kongres i foråret 2021.

Den holdes i stedet samtidig med den ordinære, 3-årlige kongres, der afvikles i week-end’en 2.-3. oktober 2021.

Den ekstraordinære 1-dages kongres havde kun ét punkt på dagsordenen, nemlig vilkårene i den centrale kontingentopkrævning, der principielt blev vedtaget på kongressen i 2018.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top