Skip to main content

LLO får ekstra bestyrelsespost i GI

LLO har fra 1. april 2023 fået en tredie bestyrelsespost i den vigtige Grundejernes Investeringsfond. Her får landsformand Helene Toxværd og chefjurist Anders Svendsen nu selskab af formanden for LLO Aalborg, Sigrun Mønnike-Hald.

Bestyrelsen har 9 medlemmer, der repræsenterer de forskellige organisationer i boligbevægelsen – lejere såvel som udlejere. Det er ministeriet, der udfra medlemstallet afgør, hvor mange bestyrelsesposter, hver organisation tildeles, men organisationen selv, der udpeger sine medlemmer. Udlejerne i Ejendom Danmark har formansposten. På lejer-siden måtte formanden for Danmarks Lejerforening, Bodil Kjærum, afgive sin post til LLO. Den fjerde bestyrelsespost besætter Danske Lejere, der imidlertid har valgt at lade sig repræsentere af Bosam’s direktør, René Suhr.

LLO har som suppleanter for sine bestyrelsesmedlemmer udpeget næstformand i LLOH, Louise Elling Hansen, direktør i LLOH Claus Højte og bestyrelsesmedlem i LLO Aalborg, Cecilie Nielsen.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top