Skip to main content

LLO: Gør indsigelse mod huslejen

Kære LLOH,

Vi havde håbet, at der skulle gå lidt længere tid, før vi skulle kontakte jer igen.

Vi har d. 26/9 pr. mail modtaget varsel om lejeforhøjelse pr. 1.1 2024. Det passer med, at det er 2 år siden sidste lejeforhøjelse, som huslejenævnet lige har haft truffet afgørelse om i maj 2022.

Vi vil meget gerne bede om jeres bistand til vurdering og håndtering af varslingen. 

De bedste hilsner Lejer

 

LLO’s svar:

Kære Lejer

Tak for fremsendte.

Jeg havde håbet på det samme, men så kan det siges, at stilen er lagt fra udlejers side.

Lejen udgør efter varslingen knapt kr. 1.100,- pr. m2 årligt.

Jeg mener, vi bør afprøve niveauet og dermed gøre indsigelse mod varslingen. Jeg tillader mig at antage, at udlejer ikke har foretaget nogle forbedringer på ejendommen eller i lejemålet siden sidste sag. Nedenfor ses et udkast til indsigelse i sagen:

”Lejernes LO Hovedstaden, skal på vegne af vores medlemmer gøre indsigelse mod varslingen af d. 26. september 2023. Vi må starte med at påpege, at Boligreguleringslovens § 29c ikke eksisterer længere, efter sammenskrivning af lejeloven. Den korrekte bestemmelse er således LL §§ 32, jf. 42. Den i skrivelsen varslede leje udgør kr. 115.000,- årligt, svarende til en forhøjelse på kr. 9.583,33 kr. årligt. Lejen pr. m2 årligt vil herefter udgøre knapt kr. 1.100,-. Udlejer skriver bl.a. , at en lejeaftale skal balanceres på en rimelig måde mellem udlejer og lejer, hvor begge parter skal være fleksible og skriver derefter, at udlejer skal have sine omkostninger dækket og dels have et rimeligt afkast på sin investering.

Det er vi imidlertid ikke enig i. Lejen må ikke væsentligt overstige den leje, der betales for tilsvarende lejemål med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Vurdering skal foretages ved sammenligning med tilsvarende lejemål, hvor lejen er fastsat efter reglerne om omkostningsbestemt leje.

Der er siden seneste tvist ikke foretaget nogle ændringer på ejendommen. Vi kan oplyse, at køkkenet er det oprindelige snedkerkøkken, hvor der er opsat to nye låger. Det blev malet ved vores medlemmers indflytning. Badeværelset er malet i forbindelse med en vandskade, men er i øvrigt ikke moderniseret.

Baseret på ovenstående er det vores opfattelse, at huslejenævnet allerede har taget stilling til det lejedes værdi i afgørelse af 6. maj 2022. Det lejedes værdi er derfor efter vores vurdering forsat kr. 1.000,- pr. m2 årligt.”

Det kan ikke siges med sikkerhed, at nævnet ikke vil godkende lejeforhøjelsen. Der er sket en udvikling i huslejenævnet siden sidste sag, og der er nu en tendens til at godkende et højere niveau, end vi normalt har set. Alligevel synes jeg, det er værd at prøve sagen, da vi har haft flere afgørelser i småhuse (som jeres lejefastsættelse) på omkring kr. 1.000,- pr. m2 årligt.

Lad mig høre hvordan I ønsker at fortsætte.

Hav en dejlig dag.

 

Venlig hilsen Eva S. Jensen

Juridisk rådgiver, LLO Hovedstaden.

Om forfatteren

Eva S. Jensen

Medlemsrådgiver

Back to top