Skip to main content

LLO hjalp medlem efter vandskade - et andet fik 34.000 kr tilbage

Jannie og Christopher fik hjælp i LLO Aalborg, da de løb ind i en tvist med deres udlejer.

To medlemmer af LLO i Aalborg fik god hjælp, da de hver især løb ind i en strid med deres udlejer.

I det ene tilfælde var det en vandskade i lejligheden, der blev starten på en længere strid mellem Jannie og hendes udlejer. Vandskaden betød, at Jannie fraflyttede lejemålet og blev genhuset af sin forsikring. Striden stod om betaling af huslejen efter vandskaden, som Jannie mente gjorde lejemålet ubeboeligt. Derudover var der uenighed om elforbruget til affugtere i genhusningsperioden. Endvidere havde udlejer fremsendt forbrugsregnskaber for sent.

Forlig

Da Jannie ikke betalte husleje i genhusningsperioden, blev hendes lejemål ophævet, og hun blev samtidig trukket i fogedretten om betalingen. Her fik hun advokatbistand og vandt sagen. Men dermed var det ikke slut med uenigheden. Udlejeren krævede nemlig fortsat husleje for et par måneder, hvor lejeren ikke var enig i, at lejemålet igen var beboeligt.

Det hele blev afsluttet med et forlig, hvor Jannie kunne fraflytte uden udgifter til istandsættelse eller tre måneders opsigelse. Hun har heller ikke betalt for efterregninger på forbrug.

34.000 kr. tilbage

Et andet medlem i LLO Aalborg, Christopher, var sammen med sin kæreste flyttet ind i et hus med et enkelt lejemål. Da parret senere fraflyttede lejemålet, overholdt udlejer ikke sin frist på 14 dage til at fremsende krav. Udlejeren indbragte sit krav for Huslejenævnet, hvor også LLO var indkaldt. Resultatet blev, at udlejeren blev pålagt at tilbagebetale hele Christophers depositum på ca. 34.000 kr.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top