Skip to main content

LLO Hovedstaden skal have ny næstformand

Tirsdag den 9. april holdt LLO Hovedstaden sit årlige repræsentantskabsmøde.

På mødet gik næstformand Louise Hansen af efter 10 år i bestyrelsen, heraf fire år som næstformand. Der var efterfølgende kampvalg til flere af bestyrelsesposterne. En ny næstformand konstitueres på bestyrelsemødet i maj.

På repræsentantskabsmødet gav formanden, Helene Toxværd, en kort orientering, bl.a. om den politiske situation på lejeområdet. Hun kom bl.a. ind på stigninger i huslejen, stadig flere unge der bor længere hjemme, og om hvordan boligen - som både begreb og funktion - har fået en ny placering, ikke ”bare” som et hjem, men som et privatøkonomisk investeringsobjekt. Formanden understregede, at der er brug for LLO og især brug for et LLO der ikke ”kun” reagerer på juridiske fejl og mangler, men aktivt påvirker den førte politik!

Behov for flere muskler

LLO vinder 7 ud af 10 sager i huslejenævnene, har et godt omdømme og er en respekteret aktør – men LLO har brug for flere politiske muskler, hvis organisationen fremover skal kunne hamle om med de store, professionelle og godt polstrede pengetanke i ind- og udland.

Kampvalg og mange genvalg

Der var kampvalg til alle de ledige bestyrelsesposter. Følgende blev valgt:

I sektionen for foreninger med mere end 25 medlemmer blev Birte Friis Gerstoft og Birger Thamsen genvalgt. I sektionen for foreninger med mindre end 26 medlemmer blev Adrian Salcedo genvalgt. Med repræsentantskabets beslutning om at nedlægge LLOHs andelssektion udgik valget til denne sektion, og i stedet skulle der vælges to medlemmer til sektionen for almene afdelinger. Det blev genvalg til Sheku Jalloh og til Hanna Kledal, der tidligere har været valgt som repræsentant for LLOHs enkeltmedlemmer. I sektionen for enkeltmedlemmer blev Lene Hansen nyvalgt.

LLOH´s bestyrelse består herefter af: Adrian Mirza Salcedo, Annette Kongebro, Birger Thamsen, Birte Friis Gerstoft, Hanna Kledal, Helene Toxværd, Henning Dahl, Henriette Grage, Mariann H. Jensen, Sheku Amadu Jalloh, Tina Truelsen, Uffe Gravenhorst og Lene Hansen.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top