Skip to main content

LLO inviterer til debat på Folkemødet: Bliver ungdommen tabere på boligmarkedet?

Fredag d. 16. juni imellem 12:15-13:00 i Kooperationens telt (Ydermolen - G15). Eventet bliver live-streamet.

Den unge generation betaler en dyrere husleje og ejendomspriser end deres forældre gjorde. Hvad kan vi gøre?

Huslejerne i Danmark er løbet løbsk. I mere end 30 år har huslejerne steget mere end lønnen. Udenlandske kapitalfonde lugter penge i de danske lejere og gradvist tømmes byen for betalelige boliger. Dette rammer særligt de, der skal ind på boligmarkedet før første gang.

For hvilke konsekvenser har det, at en hel generation skal bruge en usund stor del af deres indkomst på husleje? Hvad kan vi gøre politisk? Bør vi gribe ind og hvordan? Lejernes Landsorganisation (LLO) inviterer til debat.

Deltagere:

Helene Toxværd, landsformand LLO, Pelle Dragsted, MF, Enhedslisten, Curt Lilliegren, direktør, boligøkonomisk videnscenter og Maria Køpke Levevilkårpolitisk Næstforperson Danske Studerendes Fællesråd.

Debatten varer i 45 minutter og styres af landsformand Helene Toxværd.

Vi vil forsøge at besvare disse tre spørgsmål:

  • Hvordan påvirker stigende huslejer og ejendomspriser den unge generation, og hvilke konsekvenser har det for deres økonomi og livskvalitet?
  • Er der nogle boligpolitiske tiltag som har været særligt gode eller særligt skadelige for unges boligmuligheder?
  • Hvilke politiske tiltag kan iværksættes for at sikre den unge generation bedre vilkår? Hvor meget skal der til og hvordan ved vi at det virker denne gang?

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top