Skip to main content

LLO: Lejere betaler dobbelt for stigende varmepriser (1)

Netop nu så stiger nettoprisindekset som følge af de stigende energipriser. Danmarks statistik meddeler, at forbrugerpriserne har oplevet de største stigninger i 30 år. Det rammer visse lejere dobbelt: både som huslejestigninger og som højere varmeregninger.

Både husleje- og varmestigninger

Mange lejere har nemlig en husleje, der reguleres efter nettoprisindekset én gang om året. Nettoprisindekset stiger nu bl.a. som følge af generelle prisstigninger på el- og varme.

Varmen og el betales normalt ved siden af huslejen. Disse lejere rammes derfor to gange af de rekordhøje prisstigninger.

Lovindgreb nødvendig

LLO mener at situationen er uholdbar. Landsformand Helene Toxværd siger:

”Det kan ikke være rigtigt, at lejerne skal betale for den samme prisstigning to gange. Udlejer har med den nuværende lovgivning reelt mulighed for at sende en regning for en udgift, han ikke har.”

Helene Toxværd fortsætter:

”Ingen kan være tjent med at lejerne skal betale dobbelt. Folketinget aftalte i februar hjælp til visse borgeres varmeregning. Nu står lejerne både med en høj varmeregning og en høj huslejestigning. Situationen kræver et lovindgreb”.

Kig efter i lejeaftalen

Lejerne kan se om deres leje er reguleret efter nettoprisindekset ved at kigge i lejeaftalen. Det er primært lejere i nybyggede ejendomme og såkaldt ”gennemgribende moderniserede lejemål”, der rammes af denne regulering.

 

Varmecheck på 6.000 kr. skattefrit

Regeringen og aftalepartierne bag varmechecken er enige om at løfte varmechecken fra 3.750 til 6.000 kr. skattefrit.

Samtidigt øges indkomstgrænsen for årlig husstandsindkomst fra 550.000 til 650.000 kr. Omkring 419.000 hjem forventes nu at modtage den højere check mod tidligere estimeret 320.000 hjem. Checken målrettes forsat husstande ramt af høje prisstigninger.

Aftalepartierne afsætter hertil yderligere 100 mio. kroner til kommunernes øgede udgifter til f.eks. personligt tillæg til pensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk vanskeligt stillede, der bliver ramt at prisstigningerne. Det betyder, at borgere med meget små indtægter, kan få hjælp, inden checken udbetales i august og september.

Checken udbetales automatisk uden ansøgning. Regeringen opfordrer kommunerne til et øget opsøgende arbejde for at sikre viden om mulighed for støtte.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top