Skip to main content

LLO: Lejere betaler dobbelt for stigende varmepriser

Netop nu så stiger nettoprisindekset som følge af de stigende energipriser. Danmarks statistik meddeler at forbrugerpriserne har oplevet de største stigninger i 30 år.

Det rammer visse lejere dobbelt: både som huslejestigninger og som højere varmeregninger.

Mange lejere har nemlig en husleje, der reguleres efter nettoprisindekset én gang om året. Nettoprisindekset stiger nu bl.a. som følge af generelle prisstigninger på el- og varme.

Varmen og el betales normalt ved siden af huslejen. Disse lejere rammes derfor to gange af de rekordhøje prisstigninger.

LLO mener at situationen er uholdbar:

Landsformand Helene Toxværd udtaler: ”Det kan ikke være rigtigt, at lejerne skal betale for den samme prisstigning to gange. Udlejer har med den nuværende lovgivning reelt mulighed for at sende en regning for en udgift, han ikke har.” og fortsætter:

”Ingen kan være tjent med at lejerne skal betale dobbelt. Der blev for en måned siden aftalt hjælp til visse borgeres varmeregning, nu står lejerne både med en høj varmeregning og en høj huslejestigning. Situationen kræver et indgreb fra lovgivers side.”

Lejerne kan se om deres leje er reguleret efter nettoprisindekset ved at kigge i lejeaftalen. Det er primært lejere i nybyggede ejendomme og såkaldt ”gennemgribende moderniserede lejemål”, der rammes af denne regulering.

Pressekontakt: tlf. 33 86 09 21

Landsformand: Helene Toxværd

Chefjurist: Anders Svendsen

 

Fakta:

NYT: Største stigning i forbrugerpriserne i over 30 år - Danmarks Statistik (dst.dk)

 

Lejelovens § 53, stk. 2:

Der kan ikke træffes aftale om, at lejen skal reguleres på anden måde end fastsat i §§ 47-52. Det kan dog aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren.

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top