Skip to main content

LLO: Lejernes opsparing bruges på inflationshjælp

Regeringen (S-V-M) og en række andre af Folketingets partier fremlagde i dag (d. 10. februar) en inflationspakke.

Pakken indeholder blandt andet en hjælp på 350 mio. til almene lejere, som har svært ved at betale huslejen. Og 10 mio. til gældsrådgivning til lejerne. Pengene tages fra Landsbyggefondens midler.

Lejernes Landsorganisation (LLO) mener at det er fornuftigt at give en økonomisk hjælp til lejere, der ellers risikerer at gå fra hus og hjem. Finansieringen heraf bør dog ske over skatten, og ikke kun ved at bruge lejernes fælles opsparing i landsbyggefonden, ligesom de udsætningstruede lejere i den private sektor bør have mulighed for hjælp.

”De almene lejere er den gruppe på boligmarkedet, der har den laveste gennemsnitsindtægt. Når gennemsnitsdanskeren tjener 100 kr., så tjener den almene lejer 68 kr. Når samfundet ønsker at hjælpe udsætningstruede lejere, bør hele samfundet hjælpe til - ikke bare lejerne i den almene sektor.” udtaler landsformand Helene Toxværd og fortsætter.

”Det er ikke kun lejerne i den almene sektor, der er ramt så hårdt af inflationen, at de har svært ved at betale huslejen. Det er også lejerne i den private sektor. De udsættelsestruede private lejere bør også få hjælp til huslejen, evt. over boligsikring eller boligstøtten.”

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top