Skip to main content

LLO mødte op og advarede Folketinget

LLO fik d. 26. oktober 2021 foretræde for Folketingets boligudvalg vedrørende ændringer af parallelsamfundspakken, der fjerner ordet ”ghetto” fra lovgivningen, men også indfører såkaldte ”forebyggelsesområder”, som indskrænker beboerdemokratiets muligheder.

Lovændringerne sker på baggrund af en politisk aftale, som LLO har omtalt i Vi Lejere nr. 3 2021.

LLO opfordrede på samrådet til, at Folketinget lader den private udlejningssektor bære en del af det boligsociale ansvar: Den statslige pulje til støtte for anvisning af boligsøgende til private boliger er fx uændret på 6,8 millioner om året, men Landsbyggefonden pålægges i samme lov at bruge 500 millioner på omdannelse af to nye omdannelsesområder (tidligere ”hårde ghettoområder”).

LLO advarede desuden imod yderligere indskrænkninger af beboerdemokratiet, som loven vil medføre.

Lovforslaget blev dog vedtaget og træder i kraft 1. juli 2022.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top