Skip to main content

LLO-næstformand takker af

Poul Munk trækker sig efter 6 år. Forslag om kun én næstformand fremover, men til gengæld flere forretningsudvalgsmedlemmer.

Lejernes LO skal på sin kongres d. 2. og 3. oktober tage afsked med den ene af sine to næstformænd. Poul Munk har meddelt hovedbestyrelsen, at han ikke genopstiller. Han har i et par år kæmpet med et svært sygdomsforløb og flere hospitalsophold, men på trods heraf sat en ære i at passe sit hverv som næstformand hjemme og på kontoret i Reventlowsgade. Nu mener Poul Munk, at tiden er inde til at slutte mange aktive år i LLO, hvor han også i en årrække har været næstformand for hovedstadsafdelingen.

Den anden næstformand i landsforbundet, Lars Dohn, genopstiller. Det samme gør landsformand Helene Toxværd.

”Forandringer nødvendige”

Poul Munk, der er 73 år, har været næstformand i 6 år – det samme som forgængeren på posten, Poul Erik Jensen. Han ønsker på falderebet LLO ”al held og lykke i fremtiden” og lægger ikke skjul på, at han mener, ”forandringer er nødvendige” omkring LLO’s struktur.

Flere kongresvalgte i FU

Bestemmelsen om to næstformænd blev vedtaget med en lovændring på kongressen i 2015 som følge af et stort arbejdspres i organisationens topledelse. Nu mener formandskabet og en helt enig hovedbestyrelse, at tiden er inde til at vende tilbage til én næstformand og indstiller til kongressen, at lovene ændres på dette punkt.

Til gengæld vil man styrke og udvide den kongresvalgte del af ledelsen med et udvidet forretningsudvalg med flere medlemmer. Forslaget går på, at forretningsudvalget fremover består af 5 kongresvalgte. I dag er der 3 kongresvalgte medlemmer - udover formanden og de to næstformænd. Også her er der fuld enighed i hovedbestyrelsen.

Forslag om kollektiv ledelse

Bestyrelsen i Region Midt har fremsendt et andet, mere vidtgående forslag om i stedet for formand og to næstformænd at vælge et formandskab på tre medlemmer, der selv fastsætter den indbyrdes opgavefordeling og iøvrigt er ulønnede. Dette forslag blev behandlet af hovedbestyrelsen på dens møde d. 26/8, men fik ikke hovedbestyrelsens anbefaling. Kun to stemte for denne ændring.

Regions Midt’s bestyrelse har også et forslag til kongressen om forbud mod dobbelt tillidshverv som formand for en LLO-afdeling, en region eller i Lejernes Landsorganisation. Forslaget begrundes med, at evt. interessekonflikter mellem tillidsvalgtes roller skal forebygges. Dette forslag har hovedbestyrelsen også taget stilling til. 8 medlemmer gik imod, 4 stemte for. Modargumentet var bl.a., at dette er op til afdelingerne selv at bestemme.

I kongressen deltager 87 delegerede med stemmeret plus gæster.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top