Skip to main content

LLO-nej til huslejeboycot

Ukendte ”lejere” henvendte sig i april til LLO på en noget usædvanlig måde. På samme dag klæbede de et fire-sider langt ”åbent brev” op på husmuren til Reventlowsgade 14 i København og opsatte et banner over indgangsdøren til Vester Voldgade 9, hvor LLO Hovedstaden har kontor. De ukendte, anonyme ”brevskrivere” var helt tydelige i deres ærinde. De ønskede, at LLO tager initiativ til en huslejestrejke under coronakrisen. Hverken mere eller mindre!

LLOs landsformand, Helene Toxværd, tog henvendelserne meget seriøst, og svarede prompte de anonyme på LLO’s hjemmeside og Facebook. Det blev et nej! Men samtidig en kvittering for, at de har den klare forventning, at det er LLO, der er lejernes talerør. Helene Toxværd takkede for henvendelserne og begrundede sit nej:

”En huslejestrejke vil kun gå ud over de lejere, der ikke betaler deres leje: De ryger på gaden. Det vil LLO ikke være med til”, skrev hun og fortsatte: ”I stedet har vi fra LLO’s side gjort en række andre ting for at sikre, at lejerne kommer gennem Corona-krisen.

Vi har fx:

-Fremsendt en opfordring til boligministeren om at følge FN’s anbefalinger: Ingen lejer må sættes på gaden i denne tid.

-Vi har lavet en skabelon for en afdragsordning med udlejer, hvis en lejer ikke kan betale huslejen.

-Vi har fortsat det politisk arbejde, herunder ift. indgrebet mod Blackstone.

-Vi har lavet vejledninger om, hvad man gør som lejer i en coronatid – fx om udlejers adgang og fraflytninger under coronakrisen.

-Vi har sammen med udlejerne fremsendt en fælles opfordring til bankerne om at hjælpe lejere, der er ramt af krisen og ikke kan betale husleje.

-Vi har deltaget i det internationale arbejde i IUT (International Union of Tenants, som LLO er medlem af) om at håndtere Corona-krisen. Endvidere fremsendt nyhedsbreve til LLO’s lokale lejertillidsfolk om at holde møder og om, hvordan man passer på hinanden

-Og så har vi sørget for, at alle lejere har kunnet få hjælp og vejledning, selv om Danmark har været lukket ned.

I LLO mener vi generelt, at man skal betale sin husleje. Men vi mener ikke, at det er rimeligt, at nogen sættes på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje i en situation som denne”, sluttede Helene Toxværd, der henviste de anonyme og andre lejere til at læse de forskellige nyheder og guides på hjemmesiden llo.dk

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top