Skip to main content

LLO´s struktur er "håbløst forældet"

Helene Toxværd lagde ikke fingrene imellem, da hun på LLO Hovedstadens repræsentantskabsmøde utvetydigt betegnede landsorganisationens struktur som ”håbløs forældet” og direkte skadeligt. Hun bebudede et forslag på kongressen i oktober, der – som hun sagde – ”sikrer at vores styrke og sammenhold ikke gang på gang eroderes indefra”.

Fra LLO og ind i privat virksomhed

Med det sidste hentydede hun til,

1) at strukturen i dag gør det muligt for få personer i en lokal-bestyrelse at melde de mange medlemmer ud og derefter ind i en helt anden forening eller organisation. Eller - som det også er sket i Jylland – ind i noget, der mere minder om en egentlig privat virksomhed eller forretning!

2) at det eksisterende, ujævne sagsbehandlingsniveau betyder, at det er den lokale bestyrelse, som suverænt bestemmer hvilken og hvor meget sagsbehandling, der skal stilles til rådighed for de lokale medlemmer. F.eks. kan en bestyrelse eller et flertal i den beslutte, at der ikke skal ansættes juridisk personale, men to sønner af den lokale formand.

Landsforbundet står magtesløs

Formandskabet eller hovedbestyrelsen i LLO kan ikke forhindre det. Og, sagde Helene Toxværd, ”gør vi noget – så skrider de, og tager alle vores medlemmer med, og de efterlader stort set altid ubetalte regninger”.

Løsningen ligger klar: Den hedder ”LLO i forandring – version 2” med konkrete forslag til vedtægtsændringer, handleplaner og budgetter. Det skal altsammen besluttes på den ordinære kongres den 2. og 3. oktober i Odense.

”På kongressen i 2018 kom vi et stykke af vejen med bl.a. central kontingentopkrævning”, sagde hun, ”men vi mangler stadig de redskaber, der skal til for at undgå, at personlige stridigheder og organisatoriske slagsmål splitter os lokalt.

Det er helt urimeligt når det, der i virkeligheden spilles om, er medlems-servicen og dermed i yderste konsekvens en masse menneskers dagligdag og hjem!”

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top