Skip to main content

LLO: Sag om evakuerede beboere afslører hul i loven

Beboerne i boligområdet Stævnen i Snekkersten, der består af 65 nedrivningstruede rækkehuse, har ikke ret til genhusning - et lovgivningsmæssigt problem vurderer vi i LLO. 

Alligevel gør Boliggården, der ejer Stævnen, hvad de kan for at genhuse de 122 beboere, på trods af at de i følge loven ikke skal, når der er tale om bygninger der kan styrte sammen pga. en konstruktionsfejl.

Loven er forskellig - alt efter typen af hændelse

Hvis der i stedet var tale om brand, anden pludselig opstået skade eller renovering ville beboerne være dækket af genhusningspligt, hvorfor vi i LLO mener, at der er behov for at se på, om loven skal ændres.

Lejernes Landsorganisation er enig i, at det ville være fornuftigt, hvis politikerne så på, om loven skal ændres, så det ikke bliver typen af ulyksalige årsager, der er afgørende for, om man er beskyttet, hvis ens bolig bliver ubeboelig.

- Vi har jo set flere steder de seneste år, at almene boligafdelinger pludselig skal rømmes af forskellige årsager. Derfor synes vi, at det skal præciseres i loven, at man også kan blive genhuset i den slags situationer, siger Claus Højte til TV2 Kosmopol.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top