Skip to main content

LLO-veteran takker af

Ledelsen i LLO vil fra 1. november blive forandret. I det såkaldte forretningsudvalg, der er den øverste daglige ledelse med seks medlemmer, takker en veteran af. Derudover vil hovedbestyrelsen blive sammensat anderledes og mere demokratisk, hvis et strukturforslag vedtages på kongressen d. 27.-28.oktober.

I forretningsudvalget sidder formanden og de to næstformænd og derudover tre andre medlemmer – alle seks valgt af kongressen. Det er alderspræsidenten af disse seks, der nu udtræder.

To perioder i FU

Karsten H. Gravesen, Viborg, mener, han har aftjent sin værnepligt efter mange år i først hovedbestyrelsen og derefter forretningsudvalget i to perioder, første gang fra 2009-2012. Senest kom han ind i forretningsudvalget efter kongressen i 2015. I en periode før han faldt for aldersgrænsen repræsenterede han LLO i bestyrelsen for Grundejernes Investeringsfond. Gravesen, der er 72 år, frasagde sig i juni hvervet som regionsformand i Region Midt og udtrådte af bestyrelsen. Han er stadig formand i LLO Viborg og har tidligere i 7 år været formand for LLO Holstebro.

Alle afdelingsformænd ind i HB

Hvis formandskabets forslag til en ny struktur vedtages, vil det betyde, at alle landets afdelingsformænd for fremtiden får sæde i hovedbestyrelsen. Tanken bag forslaget er: Alle skal være med ved bordet, hvor beslutningerne træffes mellem de treårige kongresser. I år holdes kongressen på konference-og feriecentret Fænø- Sund i Middelfart – det tidligere Dansk Folke-Ferie. Den var først planlagt til at skulle holdes i Nyborg på DsB’s Kursusstation Knudshoved, men har måttet flyttes.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top