Skip to main content

LLOH: Farvel til en veteran

En af LLO’s veteraner, æresmedlem Peter Andersen, er efter en lang årrække udtrådt af det vigtige Ankenævnet for De Københavnske Huslejenævn. Han er blevet afløst af Thomas B. Sørensen, der til daglig en ansat som byggeteknisk medlemsrådgiver i LLO Hovedstaden. Han har en baggrund som tømrer og bygningskonstruktør.

I Ankenævnet sidder i forvejen LLO´s hovedstads-formand, Helene Toxværd, samt to udlejerrepræsentanter. Et femte medlem er en landsdommer, der beklæder formandposten.

Ankenævnet er specielt for København. Huslenævn og beboerklagenævn har kun tre medlemmer.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top