Skip to main content

LLOH vinder principiel retssag

Hvis du er tidligere andelshaver og du bliver lejer, fordi din andelsforening bliver opkøbt, hæfter du kun for de mangler, som opstår efter at du er overgået til at være lejer.

 

Den 3. februar 2022 slog Boligretten på Frederiksberg fast, at når en andelsbolig overgår til at være lejebolig, skal vurderingen af eventuelle mangler ved boligen ske på tidspunktet, hvor udlejer overtager ejendommen og tidligere andelshavere bliver til lejere. Dommen støtter dermed LLO Hovedstadens (LLOH) opfattelse og anbefaling.

LLO på banen for lejer

Sagen stod imellem Heimstaden som udlejer og lejer, som er en tidligere andelshaver i Hostrups Have, repræsenteret af LLOH. Hostrups Have var en tidligere andelsboligforening, som gik konkurs. Heimstaden opkøbte ejendommen, hvorefter andelshaverne overgik til at være lejere. Ved overtagelsen afholdt udlejer ikke noget indflytningssyn, som ellers var et lovkrav på det tidspunkt. Efter lejerens fraflytning fremsatte udlejer et istandsættelseskrav, hvilket LLO Hovedstaden på vegne af lejeren gjorde indsigelse imod. Imod LLOHs forventning besluttede huslejenævnet kun at nedsætte kravet. Derfor ankede LLOH sagen til boligretten.

Udlejer mistede retten

I led med LLO Hovedstadens påstande fastslog retten, at lejeforholdet startede, da udlejer købte ejendommen, og det var på det tidspunkt, at mangelsvurderingen skulle ske. Retten udtalte desuden, at udlejer havde mistet retten til at fremsætte krav om almindelige vedligeholdelsesmangler ved ikke at afholde indflytningssyn. Udlejer kunne derfor kun kræve, at lejer hæfter for misligholdelsesmangler.

Jurist i LLOH, Magnus Chytræus-Andresen, som førte sagen i byretten, siger:

”Dette er og har været LLO Hovedstadens synspunkt gennem hele sagen, og vi er derfor tilfredse med, at boligretten underkender huslejenævnet på Frederiksberg og giver os ret."

Men under alle omstændigheder: Det er altid en god ide at kontakte din lokale LLO-afdeling, inden du opsiger!”

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top