Skip to main content

Må jeg bygge om?

Hej LLOH!

Jeg har to spørgsmål, som jeg håber i kan rådgive mig omkring:

1. Hvad dækker vedligeholdelseskontoen til min lejelejlighed, jf. kontrakten (vægge, gulv, paneler)?

2. Hvilke ombygninger må jeg foretage i min lejelejlighed uden at informere udlejer (det er især forbedringer, jeg selv betaler som strømforhold, køkken, m.m., som jeg er interesseret i. Normalt er forbedringer lig med huslejestigning, og det ønsker jeg ikke sker).

Vedhæftet er min lejekontrakt samt udlejers udgangspunkt for vedligeholdelse.

 

Mvh Martin

 

Svar fra LLOH:

Hej Martin Tak for din mail. Jeg besvarer nedenfor dine to spørgsmål.

1. Vedligeholdelseskontoen dækker som anført som udgangspunkt hvidtning, maling, tapetsering. Derudover kan pengene på kontoen anvendes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden, når det beløb, hvormed saldoen på vedligeholdelseskontoen overstiger et beløb svarende til de seneste 3 års samlede hensættelser. I så fald er det dog en betingelse, at lejligheden fremtræder i vel vedligeholdt stand for så vidt angår hvidtning, maling og tapetsering.

2. Man må som lejer ikke foretage ændringer (herunder ombygninger) i det lejede uden at inddrage udlejer. Nogle arbejder kan udføres ved meddelelse til udlejer, og andre kræver udlejers samtykke. Herudover er der i lejelovens §62a mulighed for, at man som lejer udfører forbedringsarbejder for egen regning mod delvis kompensation ved fraflytning. Her skal udlejer have en god grund til at modsætte sig. Processen kan være kompliceret, så jeg vil anbefale dig at søge mere konkret rådgivning inden du går i gang. Held og lykke med det.

 

Venlig hilsen

Sebastian Neustrup

Medlemsrådgiver, ba.jur. LLO Hovedstaden

 

Om forfatteren

Se artikler af Sebastian Neustrup

Jurist, LLOH

Back to top