Skip to main content

Må jeg holde hund?

Husdyr og især hunde er et tilbagevendende diskussionsemne i mange ejendomme.

Mange lejere i Danmark holder husdyr i deres hjem til stor glæde for dem selv og deres naboer, men af og til opstår der problemer - både i forhold til udlejer og naboer.

Søg først!

I en almen afdeling, er det afdelingsmødet, der bestemmer, om man må holde husdyr og i givet fald hvilke husdyr. Ofte vil beslutningen være truffet sådan, at man som lejer skal ansøge om tilladelse, som så gives af bestyrelsen. Bestyrelsen kan herefter ikke undlade at give tilladelsen, hvis husdyret er af samme type, som der tidligere er givet tilladelse til. Som lejer skal man dog være opmærksom på at søge tilladelsen, inden man anskaffer kæledyret

Regler kan ændres

Hvis det fremgår af afdelingens regler, at man ikke må holde husdyr, kan man som lejer fremsætte forslag til det årlige afdelingsmøde om at ændre denne beslutning. Forslaget skal herefter behandles, og opnås det nødvendige flertal, kan man roligt anskaffe sig et husdyr. Spørgsmålet om ret til husdyrhold er typisk et af de spørgsmål, som mange lejere går op i på begge sider, så det kan være en god ide at tale med sine naboer inden forslaget fremsættes. På samme måde kan man risikere, at en tidligere beslutning om ret til husdyrhold bliver omgjort, sådan at man ikke længere må have husdyr. I det tilfælde gælder reglen kun fremadrettet, sådan at man ikke må anskaffe sig nye husdyr, men gerne må beholde dem, man har, indtil de går bort.

Ikke til gene

Selvom man bor i en almen afdeling, hvor man må holde fx hund, gælder der stadig en regel om, at hunden ikke må være til gene for de øvrige beboere. Man kan derfor ikke frit henholde sig til afdelingens reglement, hvis hunden holder naboerne vågne om natten. Hvis det sker, er det vigtigt, at man taler med sine naboer tidligt i forløbet om hvilke problemer, de oplever og hvad man kan gøre for at løse dem.

I private ejendomme

I en privatejet ejendom er der en standardrubrik i lejekontrakten (for kontrakter indgået efter 01.07.15, se lejekontraktens §10) om husdyrhold, som kan udfyldes. Herudover kan det fremgå af kontraktens særlige vilkår hvilke husdyr, der må holdes, og om der fx skal opnås særlig tilladelse hertil.

I henhold til lejelovens regler kan en beboerrepræsentation vedtage en husorden, der skal gælde for ejendommen, så længe husordenen ikke er strid med kontrakterne og udlejer ikke har vægtige grunde til at modsætte sig. Hvor husdyrhold lægger sig her, er der tvivl om i teorien, men hvis udlejer skriftligt accepterer, at beboerrepræsentationen fastsætter reglerne herom, er det naturligvis tilstrækkeligt.

Få det på skrift

Hvis der skal opnås tilladelse fra udlejer, er det vigtigt, at man få tilladelsen på skrift. En tilladelse vil nemlig være gyldig, også selvom ejendommen får ny ejer, men her er det vigtigt, at man som lejer kan bevise, at man har fået tilladelsen. På samme måde som i de almene får en ændret holdning til husdyr kun fremadrettet virkning, så længe husdyret til at starte med er anskaffet i tråd med kontrakten.

Tilladelse trods forbud

Selvom det fremgår af lejekontrakten, at man ikke må holde husdyr, er det stadig muligt, hvis man får en skriftlig aftale med udlejer. En sådan aftale vil nemlig gå forud for kontrakten, da den er indgået efter at kontrakten er underskrevet. I sådanne tilfælde er det naturligvis ekstra vigtigt, at man gemmer en kopi af aftalen.

Vær opmærksom på, at der ikke er nogen juridisk forskel på selv at holde hund og have en hund på besøg.

Hvis man holder husdyr i strid med kontrakt eller andet og udlejer henvender sig, er det vigtigt, at du henvender dig til din lokale afdeling så hurtigt som muligt.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top