Skip to main content

Må jeg ryge i mit eget hjem?

- Ja, det må du (nok)gerne!

LLO’s hovedbestyrelse havde på sit møde i marts en såkaldt tema-drøftelse om rygning! Baggrunden er, at vi oplever stadig flere spørgsmål om rygning og forespørgsler om røgfri boliger. Henvendelserne kommer primært fra allergikere, men også et stigende antal ganske ”almindelige” mennesker, bl.a. børnefamilier, der ikke ønsker at flytte ind i lejligheder, hvor tidligere beboere har røget, eller hvor over- eller underboere ryger.

Og selvom rygning jo hverken er forbudt ved lov, og langt de fleste steder tillades, så kan man - lidt forsimplet - sige, at der er tale om to grundlæggende hensyn, der skal afvejes imod hinanden:

• retten til at gøre som man vil (f.eks. ryge) i eget hjem… overfor

• retten til at være i eget hjem uden at blive udsat for sundhedsskadelig påvirkning fra f.eks. naboers rygning…

Klausuler om røgfrihed

Og hovedbestyrelsen kom vidt omkring, bl.a forholdene omkring nye ejendomme med klausuler om røgfrihed, hvor der endnu ikke har været sager om overtrædelse skal fastholdes også i fremtiden. Det vil sige, at det at ryge falder under betegnelsen almindelig brug af det lejede, men at rygning kan nødvendiggøre oftere malermæssig vedligeholdelse, end hvis der ikke blev røget i lejemålet. delse, men hvor hovedbestyrelsen understregede vigtigheden af, at disse klausuler overholdes. Men lige så vigtigt blev det tilføjet, at overtrædelse ikke skulle kunne medføre ojeblikkelig ophævelse af lejeforholdet, men skulle kunne udløse en advarsel. Der var i øvrigt enighed om, at samtlige lejere i en ejendom med udlejers accept ville kunne beslutte rygeforbud, men at dette kræver 100 procents tilslutning, hvis der er tale om ændring af et kontraktvilkår.

Rygning er ikke misligholdelse

Herudover enedes hovedbestyrelsen om nedenstående synspunkter og principper:

• At lejekontraktens bestemmelser om rygning er bindende hvilket betyder, at vilkårene i aftalen ikke kan ændres ensidigt, dvs. oversat til almindeligt dansk: Der kan ikke imod lejers vilje indføres rygeforbud i eksisterende lejeforhold.

• At udlejer i ejendomme med 7 eller flere lejeligheder ikke gradvist kan indføre rygeforbud i nye kontrakter, hvis det i øvrigt er tilladt at ryge i ejendommen.

• At rygning jf. domspraksis ikke er misligholdelse, og at dette skal fastholdes også i fremtiden. Det vil sige, at det at ryge falder under betegnelsen almindelig brug af det lejede, men at rygning kan nødvendiggøre oftere malermæssig vedligeholdelse, end hvis der ikke blev røget i lejemålet.

 

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top