Skip to main content

Mange flere almene boliger i Nordhavn

Lysten til at bo i Københavns Nordhavn er stor, men den nye bydel med 3.000 beboere mangler almene boliger.

Det vil By&Havn gøre noget ved. By & Havns bestyrelse har nemlig besluttet, at der skal arbejdes på at etablere 40 procent almene boliger på Svanemølleholm i den kommende udvidelse af Nordhavn.

Det er blevet muligt efter Københavns Kommune og regeringen tidligere på året indgik en ny boligaftale, som giver mulighed for at arbejde for 40 procent alment boligbyggeri.

Helt konkret handler det om området mellem bassinet Skudehavnen og Færgehavnsvej, som i dag primært er domineret af ubebyggede grunde, opmagasinerede containere samt større og mindre værksteds- og lagerbygninger.

Men i nær fremtid skal det nuværende gadebillede erstattes af cykelstier, institutioner og boligbyggeri. Og ud af de omkring 38.000 m2 boliger, som lokalplanen skal give mulighed for, lægger By & Havn op til, at omkring 15.000 m2 skal være almene boliger. I Nordhavn er kun 11 procent af 1600-1700 boliger almene, heraf en pæn andel ungdoms-og kollegieboliger.

En anden af hovedstadens nye bydele, Ørestad, har allerede omkring 20 procent almene boliger.

Med til billedet hører, at 40 procent af alle almene boliger i København siden 2001 er blevet bygget på By & Havns arealer.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top