Skip to main content

Medhold i Huslejenævnet, men hvor er pengene?

LLO’s råd er: Skriv først! Derefter fogedretten. En afdragsordning kan også være en løsning. Måske endda at modregne..

 

I Lejernes LO Hovedstaden oplever vi hele tiden, at et medlem har fået medhold i Huslejenævnet, ankefristen er gået, men beløbet, lejeren har ret til efter afgørelsen, er ikke gået ind på kontoen. I så fald kan det blive nødvendigt at forsøge at inddrive pengene. Men det er ikke altid helt let.

Skriv først til udlejer

Det første man bør gøre, efter at ankefristen er udløbet, er at sende en såkaldt betalingsanmodning til udlejer, hvor man beder om pengene. Det er som udgangspunkt udlejer, der selv skal regne sig frem til hvor mange penge, der skyldes inklusive renter.Men hvis udlejer ikke gør dette, anbefaler vi, at man selv laver en beregning, som man sender til udlejer sammen med et kontonummer.

Hvis udlejer ikke reagerer

Hvis udlejer ikke reagerer, kan det blive nødvendigt selv at foretage sig noget for at få sine penge igen. Chancen for, at det ender med betaling afhænger dog i høj grad af hvilken type bolig, man lejer.

Udlejer ejer ejendommen

Hvis udlejer ejer den lejlighed, kravet udspringer af, kan man via fogedretten få udlæg i ejendommen, hvis udlejer ikke betaler. Det betyder – hvis det gøres korrekt og i rette tid - at gælden nu er registreret på ejendommen og følger ejendommen, selv hvis den skulle blive solgt undervejs. Dette er en rigtig stærk sikkerhed at have, og lejeren får typisk sine penge, når ejendommen sælges. Går der lang tid uden salg, kan man også forsøge at få ejendommen på tvangsauktion. Her skal man dog være villig til at lægge ud for auktionens omkostninger.

Udlejer ejer ikke ejendommen

Hvis udlejer ikke ejer lejligheden, eller hvis udlejer er andelshaver, kan man ikke få udlæg i ejendommen, da ejendommen ikke tilhører udlejer. Også her har man mulighed for at gå i fogedretten, men her opstår der den risiko, at udlejer erklærer sig insolvent, dvs. meddeler retten, at han ikke har nogen penge eller andre aktiver. I så fald kan fogedretten ikke hjælpe med, at lejeren får sin betaling, da man ikke kan plukke en skaldet eller tvinge nogen til at optage gæld. Vi anbefaler, at man stadig får en dom for beløbet, som har gyldighed i 10 år, hvorefter man periodisk kan vende tilbage til fogedretten for at se, om udlejers situation har ændret sig. Vær dog opmærksom på, at det koster penge at gå i fogedretten, og så længe udlejer er insolvent, vil dette være et tab for lejer. Når udlejer ikke har de penge, han skylder, er det også en mulighed at indgå en afdragsordning, hvis parterne kan blive enige. I de situationer, hvor man ikke kan få udlæg i ejendommen, kan dette ofte være en god løsning, da alternativet typisk er 0 kr., med mindre udlejer har andre aktiver, der kan gøres udlæg i. Det er ikke alt, der kan gøres udlæg i, fx kan der ikke gøres udlæg i løbende lønindtægter og lign.

Alternativer?

Hvis man stadig bor i ejendommen, kan man som alternativ til inddrivelse vælge at modregne sit tilgodehavende i de fremtidige lejebetalinger. Det vil sige, at man stopper med at betale leje, indtil man får fået sine penge hjem, hvorefter man skal gentoptage lejebetalingen på almindelig vis. Det er meget vigtigt, at kravet, der modregnes, er korrekt beregnet, da for meget modregning er det samme som ikke at betale leje til tiden.

Snak med din lokale LLO-afdeling

Hvis du står i en situation, hvor du har penge til gode, bør du kontakte din lokale afdeling, som kan vejlede dig, hvilken af de ovenstående muligheder, der er den bedste for dig.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top