Skip to main content

Min udlejer vil have to gange forhøjelser

HEJ LLO

Jeg har modtaget en huslejestigning pr. 1. januar 2022, og sådan som jeg forstår det, skulle udlejer have varslet stigningen 3 måneder i forvejen. Brevet er dateret 19. november 2021, og jeg fik brevet nogle dage senere. Kan udlejer godt sende mig en stigning med så kort varsel?

Derudover er jeg i tvivl om, hvorvidt udlejer lovligt kan lade huslejen stige hvert år, sådan som min udlejer har gjort, og om den varslede stigning på 218,34 kr. (se vedhæftede brev) er rimelig og lovlig? Denne stigning er f.eks. væsentlig højere end den stigning, jeg modtog for et år siden.

Jeg har, som jeres medarbejder anbefalede i telefonrådgivningen, bedt min bank overføre den forhøjede husleje her til den 1. januar, men er i tvivl om jeg kan klage over huslejestigningen?

Min udlejer har derudover krævet, at mit depositum også skal stige med i alt 655,02 kr. Er det lovligt?

Med venlig hilsen Trine

 

SVAR:

Hej Trine,

Tak for din mail.

Helt kort fortalt, så kan udlejer varsle huslejestigning, hvis loven giver mulighed for det. Men huslejen kan også stige én gang om året efter udviklingen i nettoprisindekset således, at huslejen følger den almindelig prisudvikling i samfundet. Stigningerne er dermed ikke de samme hvert år. Dette forudsætter dog, at man har aftalt i kontrakten, at huslejen skal stige efter netto-prisindekset.

Jeg kan dog ikke se i § 11 i din kontrakt, at dette er aftalt, og hvis ikke I har aftalt det efterfølgende, er det min vurdering, at huslejestigningen som anført er uberettiget.

Der er derfor her et tilbagebetalingskrav for de seneste 3 år vedr. de huslejestigninger, som udlejer har krævet med henvisning til nettoprisindekset.

I forhold til spørgsmålet om depositum, så er det generelt sådan, at udlejer regulerer depositum, når huslejen reguleres, sådan at når du har indbetalt et depositum svarende til 3 x den dagældende leje ved indflytning, så kan depositum reguleres, så det svarer til 3 x den aktuelle leje i forbindelse med en lejestigning. Det forudsætter dog naturligvis, at der er tale om en lovlig lejestigning! Hvis det er tilfældet, vil det betyde, at udlejer vil være berettiget til at lade depositum stige med 218,34 kr. hhv. 1. januar, 1. februar og 1. marts (dvs. i alt 655,02 kr.)

Du kan derfor skrive til udlejer, at det ikke er aftalt, at huslejen skal stige efter nettoprisindekset, og derfor kræver stigningerne i både leje og depositum tilbagebetalt. Såfremt udlejer ikke accepterer dette, kan tvisten indbringes for det kommunale huslejenævn, som kan træffe afgørelse.

Ønsker du, at LLO skal rådgive dig og eventuelt kontakte udlejer og føre en sag i Huslejenævnet på dine vegne, modtager vi gerne oplysning herom samt kopi af de øvrige huslejestigninger, udlejer har krævet.

Med venlig hilsen

Asger Nørgaard, Medlemsrådgiver

Om forfatteren

Asger Nørgaard

Medlemsrådgiver i LLO.

Back to top